ถอดรหัส กว่าจะเป็น หนังสือ ไม่สำเร็จ แต่ไม่ล้มเหลว

2504 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ถอดรหัส กว่าจะเป็น หนังสือ ไม่สำเร็จ แต่ไม่ล้มเหลว

          คุณศิริสิทธิ์ พุฒิวราธิคุณ เป็น Self Publishing เจ้าของผลงานหนังสือ "ไม่สำเร็จ แต่ไม่ล้มเหลว : Unsuccessful but not failed" และเป็นนักธุรกิจ ไลฟ์โค้ช ผู้ปลุกปั้นลูกทั้งสองด้วยสมอง และสองมือ

          เรื่องราวที่ผมนำมาเล่าในหนังสือเล่มนี้ เกิดขึ้นจากความตั้งใจ ที่จะนำประสบการณ์ เรื่องราวดี ๆ ตลอดเส้นทางเดินในชีวิตของผม ซึ่งเป็นเรื่องราวระหว่างความสัมพันธ์ในครอบครัว เช่น การแข่งขันกีฬาจากลูกชาย  เรื่องของดนตรีจากลูกสาว งานศิลปะที่ผมชื่นชอบ และการใช้ชีวิตกับธรรมะที่ผมมีความศรัทธาอย่างที่สุด มาแบ่งปัน ในมิติเรื่องราวที่ได้แรงบันดาลใจมาจากชีวิตจริง


          ทุกเรื่องราวที่ได้ถ่ายทอดลงในหนังสือเล่มนี้ ได้รับการหล่อหลอม ดำเนินเรื่องราวจากเหตุการณ์การแข่งขันกีฬา การทำงานศิลปะ เรื่องดนตรี และการใช้ชีวิตประจำวันของครอบครัว ที่มีความเหมือนกันกับครอบครัวอื่นๆ โดยเราจะมองหาจุดร่วมของประสบการณ์ ที่นำมาแบ่งปัน เล่าถึงเรื่องความแตกต่างที่มีประโยชน์ต่อกัน


 
          ผมตั้งใจนำเสนอเรื่องราว โดยใช้ข้อมูลที่เป็นสากล เข้าใจได้ง่าย ทำให้ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับลักษณะชนิดกีฬา เพราะไม่ได้เล่าถึงเทคนิคการเล่นกอล์ฟ แต่เล่าถึงบรรยากาศแห่งการฝึกฝน ต่อสู้ชิงชัย ผิดหวัง เสียใจ มุมมองการใช้ชีวิตและการเลี้ยงลูกที่มีกีฬาเป็นเครื่องประกอบ ในแง่ที่ให้เยาวชนบุตรหลานได้เล่นและเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองควบคู่กับการศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียน และการใช้งานอดิเรก เช่น ดนตรี งานศิลปะ ในการพัฒนาความสามารถให้รอบด้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงการใช้หลักธรรมจากศาสนามาเพาะบ่มและขัดเกลา ให้มีคุณธรรมนำวิชาการ เพื่อเป็นอนาคตที่ดีของชาติ          เรื่องราวที่เกิดขึ้นในหนังสือเล่มนี้ยังไม่มี “บทสรุป” ที่ชัดเจน แต่เป็นการเดินทางไปพร้อมกับผู้อ่าน หนังสือเล่มนี้ใช้เวลาเรียบเรียง ถึง 1 ปี (ตลอดปี 2562) เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นสำหรับผมเช่นกัน เพราะเป็นครั้งแรกในการเล่าเรื่องของชีวิต ผมได้อะไรหลายอย่างจากการเขียนหนังสือเล่มนี้ เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ที่เกิดขึ้นให้กับผู้อ่าน รวมถึงการได้สร้างความสุขให้กับตัวผมเองและครอบครัว

          ผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้เขียนและทำมาจากความตั้งใจจริง และจะมีประโยชน์ต่อผู้อ่านอย่างสูงสุด เป็นประโยชน์ต่อสังคม ส่วนหนึ่งของความสำเร็จเล็ก ๆ น้อย ๆ ของผมก็คือ ผมได้ใช้เวลาร่วมกับลูก ทั้ง 2 คน วาดภาพประกอบในหนังสือเล่มนี้ เป็นความภูมิใจที่ได้ทำงานศิลปะควบคู่ไปกับการเขียนหนังสือ

          ตลอดระยะเวลา 1 ปี ที่ค่อยๆ เขียนและวาดรูป ผมได้พบกับมิตรภาพใหม่ ศิลปินรุ่นใหม่ ที่มีความสามารถ ในด้านงานศิลป์ของไทยที่มีชื่อเสียง ซึ่งก็ได้ทำงานศิลปะมาเผยแพร่ ลงในหนังสือเล่มนี้ด้วย เพื่อประกอบการเล่าเรื่อง สร้างความหมาย ความประทับใจ และสร้างคุณค่าทางงานศิลป์ให้เกิดขึ้นกับผู้ที่ได้พบเห็นต่อไป


Wish Books Talks

 
          คุณสิทธิ์ หรือ คุณศิริสิทธิ์ พุฒิวราธิคุณ หรือ Siri Foto (นามปากกา) เจ้าของผลงานหนังสือ "ไม่สำเร็จ แต่ไม่ล้มเหลว" เป็นนักธุรกิจ ที่มีการสะสมองค์ความรู้ที่หลากหลายมาอย่างต่อเนื่อง คุณสิทธิ์ให้ความสนใจในการแสวงหาคำตอบและความหมายดีๆ ของการดำรงอยู่ของมนุษย์

          นอกจากประสบการณ์ในการศึกษาและการทำงาน คุณสิทธิ์ยังรั้งด้วยบทบาทที่สำคัญยิ่ง คือ การเป็นคุณพ่อของลูกวัยรุ่น ด้วยลูกทั้ง 2 คน มีความสามารถพิเศษที่แตกต่างกัน ลูกสาว มีความโดดเด่นเรื่องดนตรี (เปียโน) ลูกชาย เป็นนักกีฬากอล์ฟ ซึ่งทักษะของลูกๆ ทั้งสองด้านนั้น มีโค้ชที่เป็นพี่เลี้ยงดูแลอย่างใกล้ชิด คือ คุณสิทธิ์ ผู้เป็นบิดา นั่นเอง

          ความตั้งใจในการทำหนังสือเล่มนี้ คุณสิทธิ์มีจุดเริ่มต้นที่อยากจะบันทึกเรื่องราวคำสอน จิตวิญญาณในการเดินทางสู่เป้าหมาย เพื่อมุ่งสู่ปลายทางของความสำเร็จ ซึ่ง ณ ตอนนี้ ความหมายของความสำเร็จ ปลายทางอาจไม่ใช่เส้นชัยเหมือนที่ผ่านมา แต่จากประสบการณ์ ความสุขและความสำเร็จเล็กๆ น้อยๆ ระหว่างทาง กลับเป็นสิ่งที่หล่อหลอม เป็นพลังงานที่พาให้ชีวิต มีพลัง มีความหมาย และมีคุณค่าอย่างที่สุด

          คุณสิทธิ์มีความตั้งใจทำ Self Publishing เพื่อจะถ่ายทอดเรื่องราวที่มีคุณค่านี้เป็นหนังสือ เพื่อประโยชน์แก่ทุกครอบครัวที่กำลังดูแล เลี้ยงดูบุตรหลาน ให้ได้เห็นแง่มุมต่างๆ และนำไปปรับใช้ตามบริบทของแต่ละครอบครัว

          "ไม่สำเร็จ แต่ไม่ล้มเหลว" นิยามใหม่ของความสำเร็จ ที่แค่เริ่มลงมือทำ นั่นคือสำเร็จแล้ว มาสู่ผลงานเขียนจากความพยายาม ซึ่งเป็นผลงานขียนเล่มแรก ที่คุณสิทธิ์ท้าทายตนเอง จากภารกิจที่หนักหน่วง จากตารางการซ้อมและการดูแลลูกๆ ที่แสนจะแน่น สู่การวางแผน ลงมือทำจนสำเร็จ และมีผลงานหนังสือ ไม่สำเร็จ แต่ไม่ล้มเหลว ที่เขียนโดยคุณศิริสิทธิ์ พุฒิวราธิคุณ หรือ Siri Foto (นามปากกา) ตั้งตระหง่านอยู่บนแผงในร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศเรียบร้อยแล้ว

          Wishbooks ได้มีโอกาสทำงานให้คุณสิทธิ์ ในการ Self Publishing ตั้งแต่งานเรียบเรียงต้นฉบับ พิสูจน์อักษร ออกแบบจัดหน้า ออกแบบปก จัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม จนกระจายหนังสือไปสู่แผงหนังสือทั่วประเทศ ทีมงาน Wishbooks สัมผัสได้ถึงความตั้งใจนำเสนอเรื่องราวของคุณสิทธิ์ในทุกๆ กระบวนการ และภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการสานต่อความฝันความตั้งใจที่ดี เพื่อส่งต่อเรื่องราวดีๆ มีประโยชน์ ให้เกิดการรับรู้และขยายออกไปในวงกว้าง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้