งานประชาสัมพันธ์

บริการให้คำปรึกษาธุรกิจและการตลาดโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
 

Wishgroup marketing

 

          การเริ่มต้นธุรกิจไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ สิ่งสำคัญ คือ การมีที่ปรึกษาด้านธุรกิจและการตลาดที่ดี เพราะนั่นหมายถึงทางลัดในการดำเนินธุรกิจ เพราะเป็นการเรียนรู้มุมมองกรณีศึกษาจากผู้มีประสบการณ์ ทำให้ผู้นั้นมีความพร้อมและสามารถที่จะก้าวต่อไปได้อย่างรวดเร็ว

          Wishbooks เป็นศูนย์รวมบุคลากรทที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ทั้งนักการตลาด นักวางกลยุทธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบงานขาย และงานวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ฯลฯ โดยมีแนวคิดที่จะนำองค์กรความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ มาถ่ายทอด และสนับสนุนนักธุรกิจที่ต้องการทีมที่ปรึกษาเพื่อสร้างการเติบโตในองค์กรอย่างยั่งยืนต่อไป

         

ศูนย์รวมผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจอย่างมืออาชีพ

          Wish Group เราพร้อมให้บริการที่ปรึกษาด้วยทีมงานผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านและมีประสบการณ์สูง

งานบริการประชาสัมพันธ์ (หนังสือและโครงการพิเศษ)
 

wish group PR
 
          ในโลกแห่งการสื่อสาร ไม่ว่าหนังสือจะมีเนื้อหาดีเพียงใด หากขาดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพก็เท่ากับว่าหนังสือนั้นไม่สามารถเป็นที่รู้จักได้

          การประชาสัมพันธ์มีความเกี่ยวพันกับยอดขาย สังคมยิ่งขยายการประชาสัมพันธ์ ต้องยิ่งเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ของผู้เขียนก็มีความสำคัญ ถือเป็นเครื่องมือต่อยอดผลงานได้อย่างดีเยี่ยมที่สุด

          Wish Group เราเน้นการประชาสัมพันธ์หนังสือ ผู้เขียน และโครงการพิเศษ เพื่อเป็นการสื่อสารงานเขียนให้เป็นที่รู้จัก สร้างการรับรู้ และจะเป็นการต่อยอดโอกาสต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นหลังจาการนำเสนอเรื่องราวผ่านงานเขียน โดยเน้นการสื่อสารที่ตรงกลุ่ม เน้นการนำเสนอด้วยคอนเท้นต์ที่ดี ด้วยมุมมองที่มีประโยชน์ต่อสังคม ทำให้ทุกเรื่องราวสามารถสื่อสารออกไปสู่สังคมได้อย่างทรงประสิทธิภาพมากที่สุด

ทุกความสำเร็จล้วนมาจากการสื่อสารที่ทรงประสิทธิภาพ
          
          ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา Wish Group ได้รับความไว้วางใจในการให้บริการด้านงานประชาสัมพันธ์หนังสือและนักเขียนให้เป็นที่รู้จักและยอมรับมาอย่างต่อเนื่อง อันส่งผลให้เกิดการต่อยอดธุรกิจและสร้างโครงการต่างๆ มากมาย ซึ่งเป็นการนำเสนอคอนเท้นต์หนังสือมาขยายให้เกิดกิจกรรมต่างๆ ตามมา การนำเสนอคอนเท้นต์ที่ดีจึงเป็นหัวใจของงานประชาสัมพันธ์ที่ Wish Group ภูมิใจนำเสนอ
Powered by MakeWebEasy.com