เกี่ยวกับเรา

Wish Group (Thailand), Self Publishing, PR, Marketing

ประวัติ บริษัท วิช กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด

          ปี 2558 บริษัท วิช กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด หรือ Wish Group  ถือกำเนิดโดยกลุ่มผู้คร่ำหวอดในวงการสิ่งพิมพ์  การตลาด และงานประชาสัมพันธ์  ที่มีประสบการณ์มากว่า   25 ปี  เรามีความเชี่ยวชาญในงานด้าน Content Creator  เรียบเรียงและเขียนต้นฉบับ บรรณาธิการหนังสือ ออกแบบสิ่งพิมพ์ รวมถึงการจัดจำหน่าย การตลาด และการประชาสัมพันธ์

          ในปี 2559 Wish Group ได้เริ่มขยายธุรกิจมาสู่บริการ Self Publishing ให้บริการจัดทำหนังสือ สำหรับนักเขียน หรือผู้ที่ต้องการมีผลงานหนังสือเป็นของตนเอง ซึ่งถือเป็นการให้บริการด้านการผลิตหนังสืออย่างครบวงจร (One Stop Service Self Publishing) ทั้งการเป็นที่ปรึกษาเรื่องต้นฉบับ ตรวจต้นฉบับ จัดหน้าหนังสือ ออกแบบปก              จดลิขสิทธิ์  จัดพิมพ์ ประสานกระจายหนังสือสู่ระบบหน้าร้านทั่วประเทศ  โดยมีบริการเสริมในการทำการตลาดและประชาสัมพันธ์  เพื่อให้ Content ที่ดี ได้ส่งมอบคุณค่าให้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          กลางปี 2559 Wish Group ได้ขยายธุรกิจมาสู่ การบริการด้านงานประชาสัมพันธ์หนังสือ งานที่ปรึกษาธุรกิจ งานบริการจัดสัมมนาและกิจกรรมทางการตลาด รวมถึงงานบริการจัดทำโครงการพิเศษต่างๆ ซึ่งเป็นส่วนขยายต่อยอดการออกหนังสือ ขยายวงไปสู่กิจกรรมต่างๆ

          ปัจจุบัน วิช กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด ดำเนินการให้บริการ 2 กลุ่มธุรกิจด้วยกัน คือ

Wish books        
  • บริการ Self Publishing ให้บริการจัดทำหนังสือ สำหรับนักเขียน หรือผู้ที่ต้องการมีผลงานหนังสือเป็นของตนเองแบบครบวงจร (One stop Service Self Publishing) เพื่อตอบโจทย์ผู้ที่มีฝันอยากมี หนังสือเป็นของตนเอง โดยการลงทุนจัดทำด้วยตนเอง ผ่านสำนักพิมพ์ที่ให้บริการเป็นพี่เลี้ยง จนผลงานเสร็จสมบูรณ์ในที่สุด
Wish Group       
  • บริการงานประชาสัมพันธ์ ให้บริการเป็นที่ปรึกษางานประชาสัมพันธ์ ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ การคิดโครงการพิเศษ การผลิตสื่อ ดำเนินกิจกรรมพิเศษ  งานสื่อมวลชนสัมพันธ์ เพื่อขยายการสื่อสารและสร้าง การรับรู้อย่างทรงพลังออกไปในวงกว้างและบรรลุวัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์
  • บริการงานการตลาด ให้บริการเป็นที่ปรึกษาการตลาด วางแผนการตลาด ทั้งการคิดโครงการ และดำเนินการจัดกิจกรรม เพื่อกระตุ้นให้เกิดผลลัพธ์ และบรรลุเป้าประสงค์ทางการตลาดของแต่ละโครงกา
  • บริการจัดทำโครงการพิเศษ ให้บริการเป็นที่ปรึกษาโครงการพิเศษ จัดตั้งโครงการ วางแผนการดำเนินการโครงการ ดูแลโครงการ ขยายโอกาสและเชื่อมโยง ส่งต่อประโยชน์ของการให้ สู่สังคมในวงกว้าง  เติมเต็มสิ่งดีงามและขยายความร่วมมือของภาคธุรกิจต่างๆ เพื่อยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่สังคมได้มากยิ่งขึ้นต่อไป

Powered by MakeWebEasy.com