Coaching By Stories 2024

คุณสมบัติสินค้า:

รวม 40 เรื่องเล่าเปลี่ยนชีวิตฉบับอาจารย์โค้ช ผลงานโดยโค้ชเกรียงศักดิ์ นิรัติพัฒนะศัย คู่มือข้างกายผู้บริหารทุกระดับ เพื่อปลดปล่อยศักยภาพตนและทีมงาน !!

หมวดหมู่ : หนังสือ(Book)

Share

บทนำ


ผมเคยเขียนบทความลงในหนังสือพิมพ์ Bangkok Post ในช่วง พ.ศ. 2543–2559 และมีการแปลเป็นภาษาไทยลงหนังสือพิมพ์ Post Today ในช่วง พ.ศ. 2548–2559 เป็นบทความสั้นแนว How To โดยมีหัวข้อเกี่ยวกับ Coaching เป็นส่วนใหญ่ เขียนในลักษณะ Storytelling ให้ อ่านง่าย เข้าใจง่าย และใช้งานง่าย ในเวลา 5 นาที แถมมีอรรถรสในลักษณะของ “เรื่องเล่า” ให้เข้ากับยุคสมัย


เรื่องเล่าเหล่านี้ ได้มาจาก ประสบการณ์ตรงบ้าง ประสบการณ์ที่รับฟังมาจากคนอื่นบ้าง และจากหนังสือหรือบทความ How To จากแหล่งต่างๆ บ้าง โดยผมนำมาเรียบเรียงในลักษณะ Story โดยมักจะเป็นการคุยกันของผู้บริหารสองคน หรือไม่ก็เป็นการ “เล่า” เรื่องหลักการต่างๆ จากผม แบบง่ายๆ เป็นกันเอง ไปยังผู้อ่าน


ในขณะเดียวกันผมก็เป็นโค้ชผู้บริหารระดับสูงแบบตัวต่อตัว (Executive Coach) มาตั้งแต่ พ.ศ. 2546
ในระหว่างการโค้ช ผมมักจะมีเรื่องเล่าเพื่อให้ผู้บริหารเห็นภาพในลักษณะของ Storytelling เสมอ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากบทความดังกล่าวที่ผมเคยเขียน และเมื่อจบการสนทนาแล้ว ผมมักจะส่งบทความที่เกี่ยวกับเรื่องที่เล่าให้ผู้บริหารเหล่านั้นทางอีเมล


บทความดังกล่าวมักจะได้รับการส่งต่อไปยังเพื่อนร่วมงานของลูกค้าของผมอยู่บ่อยๆ และมักจะมีคนถามผมว่า เมื่อไรจะรวมเล่มเสียที


ผมจึงได้เลือกบทความ 40 ตอน ที่เน้นเรื่อง Coaching ที่คิดว่าอ่านง่าย เข้าใจง่าย และยังไม่มีการเขียนในบริบทคนไทยมาก่อนขึ้นมา แล้วจัดทำเป็นหนังสือ “Coaching By Stories 2024” โดยมี 4 หมวด คือ

 • 101: เป็นเรื่องเล่าที่ช่วยปูพื้นฐานให้คนเข้าใจบริบท Coaching 8 บทความ
 • เพื่อนโค้ชเพื่อน: เป็นเรื่องเล่าที่ทำให้เห็นตัวอย่างแนวทาง การโค้ช 6 บทความ
 • C–Level: เหมาะสำหรับผู้บริหารระดับสูง C–Suite (ซี–สวีท) ที่จะขึ้นสู่ตำแหน่ง CEO 8 บทความ
 • CEO: เป็นการโค้ช CEO ให้เห็นตัวอย่างของ “เพื่อนชวนคิด” 18 บทความ


ในพื้นที่ว่างที่เหลือของแต่ละบท ได้ทำเป็น Coaching Tips โดยนำข้อความมาจากเพจ TheCoach.in.th หากผู้อ่านสนใจก็สามารถไปค้นคว้าเพิ่มเติมได้ครับ


หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นคู่มือข้างกายของผู้บริหารทุกระดับที่สนใจจะนำ Coaching มาปลดปล่อยศักยภาพของตนและทีมงานครับ


ขอบคุณครับ


เกรียงศักดิ์ นิรัติพัฒนะศัย

ธันวาคม 2566

-------------------------------------------


สารบัญ

บทนำ

101: ตัวขัดขวางศักยภาพ – สมการ: P = p – i

101: สมองกับการโค้ชด้วยคำถาม

101: การโค้ชด้วยการถามให้ทีมหาทางแก้ปัญหาด้วยตัวเอง

101: 4–I Coaching Model

101: แง่คิดเรื่องสร้างวัฒนธรรมการโค้ช

101: ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเรื่อง Coaching

101: ผลตอบแทนการลงทุนจากการโค้ช (Coaching ROI)

101: Executive Coaching การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง

เพื่อนโค้ชเพื่อน: เรื่องความเกรงใจที่กระทบงาน

เพื่อนโค้ชเพื่อน: เรื่องของการเสียหน้า

เพื่อนโค้ชเพื่อน: สร้างตำนาน

เพื่อนโค้ชเพื่อน: ตั้งคำถามให้ถูก

เพื่อนโค้ชเพื่อน: ถึงเวลาเปลี่ยนแปลงตัวเรา

เพื่อนโค้ชเพื่อน: เป็นแบบอย่างที่ดีหรือเป็นอุทาหรณ์

C–Level: โค้ชแพะให้เป็นเสือ

C–Level: หางานใหม่ดีไหม

C–Level: ทำไมผมจึงไม่ได้เลื่อนตำแหน่ง

C–Level: ก้าวหน้าในงานให้เร็วขึ้น

C–Level: เตรียมตัวว่าที่ CEO

C–Level: ความผิดพลาดและความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาภาวะผู้นำ

C–Level: ปล่อยวางอย่างผู้นำ

C–Level: ภาวะผู้นำที่กล้าหาญ

CEO: โค้ชเรื่องความก้าวหน้าในอาชีพ

CEO: จิตวิทยาภาวะผู้นำ

CEO: นำเสนอชนะใจ “บอร์ด”

CEO: เข้าใจผู้อื่นก่อน  แล้วจึงให้ผู้อื่นเข้าใจเรา

CEO: ทำไมผู้บริหารระดับสูงจากภายนอกจึงล้มเหลว

CEO: พลังของคำว่า “ไม่รู้”

CEO: สรรหา CEO คนใหม่

CEO: เปลี่ยนความเชื่อ เปลี่ยนชีวิต

CEO: คนเก่ง – สินทรัพย์พื้นฐานความเติบโต

CEO:ใครเป็นต้นเหตุให้

CEO ขาดความอดทน

CEO: CEO สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นอย่างไร

CEO: ทำอย่างไร ให้ฟังและถามเก่งขึ้น

CEO: CEO ควรบริหารการประชุมอย่างไร

CEO: เสริมความแข็งแกร่งให้กับจุดแข็งของ

CEO CEO: ช่วยให้ผีเสื้อบิน

CEO: โทษของความสบาย

CEO: ไล่ตัวเองออกก่อนโดนคนอื่นไล่

CEO: ความรับผิดชอบ 5 ระดับ

เกี่ยวกับผู้เขียน: เกรียงศักดิ์ นิรัติพัฒนะศัย

-------------------------------------------

รายละเอียดหนังสือ

ชื่อหนังสือ : Coaching By Stories 2024

ผู้เขียน : เกรียงศักดิ์ นิรัติพัฒนะศัย

ขนาด :  14.5 x 21 เซนติเมตร (A5)

จำนวนหน้า : 216 หน้า 

กระดาษเนื้อใน : กระดาษปอนด์ 80 แกรม พิมพ์ขาวดำ 

กระดาษปก : อาร์ตการ์ด 260 แกรม พิมพ์ 4 สี เคลือบด้าน สปอต 

ราคา : 275 บาท

ISBN : 978-616-8325-24-7

Barcode : 978-616-8325-24-7

สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์วิช

โค้ชเกรียงศักดิ์ นิรัติพัฒนะศัย


อายุ 63 ปี มีประสบการณ์การทํางานภาคเอกชน 20 ปี ในสายงานการขาย การตลาด และบริหาร จากธนาคารพาณิชย์ระดับโลก บริษัทโลจิสติกส์ข้ามชาติ และบริษัทที่ปรึกษาชั้นนํา

เป็นคนไทยคนแรกที่เป็นโค้ชผู้บริหาร มีประสบการณ์การเป็นโค้ชผู้บริหารระดับสูง 20 ปี

พันธกิจในชีวิต

ใช้จุดแข็งของตนเองปลดปล่อยศักยภาพของคนดีและเก่งทีละคน เพื่อทำให้โลกนี้ดีขึ้น

ค่านิยมส่วนตัว

Integrity ซื่อสัตย์
Informality กันเอง
Involvement ร่วมด้วย
Implementation ช่วยได้

จุดแข็ง

ฟัง ถาม จับประเด็น และช่วยให้ผู้บริหารเกิดความตระหนักรู้ได้ดีขึ้น เพื่อหาทางออกได้ด้วยตนเอง

แนวทางการโค้ช

 •  โค้ช CEO และ CEO’s Successor
 •  โค้ชจุดแข็ง ชวนคนที่ดีและเก่งพัฒนาความคิดจากดีสู่เป็นเลิศ
 • โค้ชผู้บริหารที่ดีและเก่งที่พร้อมจะใช้ศักยภาพทำโลกนี้ให้ดียิ่งขึ้นไปอีก

ผลงาน

 • หนังสือ Bridging the Gap, Untold Stories of Executive Coaching in Thailand
 • หนังสือ เล่าเรื่องอย่างผู้นำ (Coaching by story) เล่ม 1–5
 • หนังสือ พรีเซนต์ขั้นเทพ

การศึกษา

นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2524

องค์กรที่เคยให้บริการ

 • บริษัทมหาชนไทย ด้านพลังงาน
 • บริษัทมหาชนไทย อุตสาหกรรมค้าปลีก
 • บริษัทข้ามชาติ อุตสาหกรรมเคมี
 • กลุ่มบริษัทไทย อุตสาหกรรมน้ำตาล
 • องค์กรกํากับดูแลระบบเศรษฐกิจและการเงิน

CliftonStrengths

Connectedness, Input, Relator, Individualization, Maximizer

Contacts

coachkriengsak@yahoo.com
https://thecoach.in.th
https://www.facebook.com/TheCoachinth/
http://www.youtube.com/user/coachkriengsak

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้