รัฐไม่ยอมเปลี่ยนแปลง How to Urbanization จากเมืองธรรมดา...สู่...ไม่ธรรมดา ถอดบทเรียน “ผู้นำ” นำการเปลี่ยนแปลงแบบฉบับ Betong Model

คุณสมบัติสินค้า:

ถอดบทเรียน “ผู้นำ” นำการเปลี่ยนแปลงแบบฉบับ Betong Model” โดยนายยุพราช (สมยศ) เลิศลำยอง อดีตนายกเทศมนตรีเมืองเบตง ในการร่วมกับประชาชนและทุกภาคส่วน พัฒนาและเปลี่ยนแปลงบ้านเกิดที่มีชื่อว่า “เบตง” ให้เป็นที่รู้จักของชาวไทยและชาวโลก

หมวดหมู่ : หนังสือ(Book)

Share

คำนำสำนักพิมพ์


เมื่อเอ่ยถึง “เมืองเบตง” เชื่อว่าหลายท่านในที่นี้คงมีความทรงจำที่ดีและมีหลายสิ่งให้ระลึกถึง สำหรับผู้ที่เคยมีโอกาสได้ไปเยือนเมืองเล็ก ๆ กลางหุบเขา ที่มีทรัพยากรธรรมชาติอันอุดม มีอาหารขึ้นชื่อ มีเสน่ห์แห่งศิลป์ที่น่ารัก ที่พร้อมให้นักท่องเที่ยวหรืออาคันตุกะต่างแดนสนใจไปเยือนเมืองที่ได้ชื่อว่า “ใต้สุดแดนสยาม” แห่งนี้

และคงไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ดิฉันได้มีโอกาสไปเยือนเมืองแห่งมนต์เสน่ห์แห่งนี้ ก่อนที่จะได้เห็นต้นฉบับและได้ทำความรู้จักนักเขียน อันเป็นเหตุให้สามารถคิดตามเรื่องราวและมองเห็นภาพตามเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ได้อย่างชัดเจน ในวันที่ดิฉันท่องเที่ยวอยู่ในเมืองเบตง ได้ถามคนขับรถท้องถิ่นว่า ความเจริญต่าง ๆ เหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นจุดเช็กอินที่ขึ้นชื่อ อย่าง skywalk อัยเยอร์เวง ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง ซึ่งชี้ให้เห็นถึงการวางรากฐานและระบบการบริหารจัดการที่ยอดเยี่ยม เหมาะสมอย่างที่สุดที่จะเป็นเมืองเศรษฐกิจ เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวรวมถึงนักลงทุน

กล่าวโดยสรุปได้ว่า “เมืองเบตง” ในสายตาดิฉันนั้น คือเมืองเศรษฐกิจที่มีความพร้อมและมีความหวังอย่างมากที่จะเป็นเมืองต้นแบบให้ได้มาเรียนรู้ระบบการจัดการ แนวคิดการบริหาร ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้เพื่อที่จะสามารถต่อยอดไอเดียสู่การพัฒนาประเทศชาติ ชุมชน สังคม ได้ต่อไป

หนังสือ รัฐไม่ยอมเปลี่ยนแปลง How to Urbanization จากเมืองธรรมดา...สู่...ไม่ธรรมดา ถอดบทเรียน “ผู้นำ” นำการเปลี่ยนแปลงแบบฉบับ Betong Model โดย ภก.ยุพราช (สมยศ) เลิศลำยอง เกิดจากความตั้งใจของอดีตนายกเทศมนตรีเมืองเบตง (2 สมัย) ที่จะมาเล่าให้เห็นถึงวิธีคิด วิธีดำเนินการ และการพัฒนางานท้องถิ่น และถ่ายทอดเรื่องราวในเส้นทางสายปกครอง ที่นักปกครองรุ่นหลังควรจะได้ศึกษา เพราะเส้นทางนี้ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ การได้เรียนรู้จากบทเรียนและประสบการณ์ของผู้ที่ผ่านมาแล้วย่อมเป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่ง

หนังสือเล่มนี้จึงเปรียบดั่ง How To บริหาร ที่เริ่มตั้งแต่การบริหารชีวิต บริหารโชคชะตา จนมาสู่การบริหารบ้านเมือง ท้องถิ่นกำเนิดให้มีชื่อเสียง มีเสน่ห์ดึงดูดผู้คน ทั้งคนในชาติและเพื่อนบ้านต่างแดน ให้หันมาสนใจเมืองเล็ก ๆ แห่งนี้ เพื่อพัฒนาให้ทรัพยากรสำคัญของท้องถิ่นออกฉายแววสร้างชื่อสู่นานาชาติ

สำนักพิมพ์วิช ขอชื่อชมในเลือดนักปกครองของผู้เขียน และขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมเรื่องราวของชายนักสู้ เพื่อการพัฒนาและมุ่งหวังที่จะสร้างดินแดนจากบ้านเกิด ให้มีความรุ่งเรืองทัดเทียมนานาชาติ และเป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศชาติสืบไป หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอคุณค่าและบทเรียนสำคัญเพื่อให้ผู้สนใจได้เรียนรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อเส้นทางสายบริหารหรือเส้นทางชีวิต ให้สามารถสร้างคุณค่ากับตนหรือกับงานให้สำเร็จผล และก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ได้ต่อไป 
 

จารุวรรณ เวชตระกูล
บรรณาธิการบริหารสำนักพิมพ์วิช
และกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิช กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด

.................................................

ก่อนเล่าเรื่อง
 

สักวันหนึ่งของชีวิต ที่ผมอยากมีหนังสือสักเล่มเป็นของตัวเอง หนังสือนี้เป็นเพื่อนที่ดี เป็นคู่ชีวิตที่ดี จนเราจากโลกไป ก็ยังเป็นคู่ชีวิตเราตลอด

การค้นพบว่า อะไรคือแรงบันดาลใจ อะไรที่ช่วยเติมเต็มชีวิต อะไรคือสิ่งที่เป็นคุณค่าและความหมายของชีวิต ทั้งหมดนี้เป็นแรงบันดาลใจจากการค้นพบสัจธรรมในชีวิตของมนุษย์    

“เกิดบนโลก ก่อนจากโลก ต้องสร้าง “ผลงาน” ประดับไว้ในโลกา” นี่คือปรัชญาชีวิตเพื่อการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงบ้านเกิดที่มีชื่อว่า “เบตง”

“บันทึก 7 ปี ชัยชนะประชาชนชาวเบตง” รางวัลแห่งชัยชนะคือ เบตงเป็นที่รู้จักของชาวไทยและชาวโลก มีเศรษฐกิจเจริญรุ่งเรือง ประชาชนในพื้นที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี สืบสานวัฒนธรรม นำพาเบตงสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน อย่างแท้จริง

เรื่องราวที่เกี่ยวกับเบตงได้ถ่ายทอดผ่านหนังสือ “How to Urbanization จากเมืองธรรมดา...สู่...ไม่ธรรมดา ถอดบทเรียน “ผู้นำ” นำการเปลี่ยนแปลงแบบฉบับ Betong Model” ด้วยเจตนารมณ์ถ่ายทอดสิ่งดี ๆ ข้อคิด ความรู้ ข้อเตือนใจ ความคิด อุดมการณ์ ความรักประเทศชาติที่แท้จริง ถือเป็นตำนาน Generation ที่ 3 ของคนไทยที่มีเชื้อสายไทย-จีนคนหนึ่ง ร่วมกับประชาชนและทุกภาคส่วน สร้างสมบัติที่ทรงคุณค่าให้กับปลายด้ามขวาน ใต้สุดสยามประเทศ โดยผ่านตัวอักษรเป็นหนังสือ ผ่านเพจ

เบตงเป็นเมืองอยู่ใต้สุดของประเทศไทย อยู่ในโซน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็น “เมืองในหมอก ดอกไม้งาม ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน” เมืองหุบเขาที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ มีอาหารเลื่องลือที่อร่อย มีหลากหลายวัฒนธรรมที่งดงามกลมกลืน มีประวัติศาสตร์ที่น่าศึกษา แต่เป็น “เมืองลับแล” ผู้คนไม่รู้จัก

การจัดทำให้เมืองเบตงเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวได้อย่างทุกวันนี้ ย่อมมีเส้นทางของผู้นำที่เป็นนักต่อสู้เพื่ออุดมการณ์ มีวิสัยทัศน์ ที่เริ่มต้นจากคำว่า “ที่สุดของเบตง และ amazing ขุมทรัพย์เมืองเบตง” จึงเป็นจุดเริ่มต้นการพลิกโฉมเมืองเบตง ส่งผลให้เบตงในปัจจุบันมีความแตกต่าง เมื่อเปรียบเทียบกับเบตงเมื่อ 10 ปีก่อนหน้าอย่างเห็นได้ชัด เสมือนมีผู้ปิดทองหน้าเมืองเบตงและผู้ปิดทองหลังเมืองเบตง การปิดทองหน้า-หลังเมืองเบตง ทำให้เมืองเบตงเป็นเมืองที่บริบูรณ์ได้ เหมือนกับพระ ถ้าปิดทองด้านหน้า ไม่ปิดทองด้านหลัง ก็เป็นพระที่ไม่สมบูรณ์ การเรียนรู้เรื่องราวโดยอ่านหนังสือเล่มนี้ ทุกท่านจะรู้จักและยอมรับในมุมมองอีกมุมหนึ่งที่มองไม่เห็นหรือไม่ทราบมาก่อน

นายยุพราช (สมยศ) เลิศลำยอง ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองเบตง ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 มีความรักและต้องการพัฒนาบ้านเกิด มีพลังความคิด พลังความศรัทธาที่ประชาชนชาวเบตงให้ความไว้วางใจ ให้ทำหน้าที่เป็นผู้นำเมือง เป็นพ่อเมือง เป็นผู้นำในการพลิกโฉมเมืองเบตงโดยสร้างความร่วมมือกันทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชน สร้างผลงานเพื่อเป็นการตอบแทนคุณของแผ่นดิน

ถึงเวลาแล้วที่จะประกาศชัยชนะให้กับพี่น้องชาวเมืองเบตง ที่ครั้งหนึ่งได้เลือกนายสมยศ เลิศลำยอง มาเป็นนายกเทศมนตรีเมืองเบตง

ด้วยเนื้อหาที่สะท้อนส่องเรื่องราวการพลิกโฉมเมืองเบตง ค้นพบ amazing ขุมทรัพย์ ที่สุดของเบตง ชวนคิดชวนแลกเปลี่ยนกับการปกครองส่วนท้องถิ่น รู้เขารู้เรา ข้อคิด ข้อเตือนใจ อุทาหรณ์ บทเรียน ส่องอนาคตเบตง นโยบายของชาติ การตอบแทนคุณแผ่นดิน เป็นสิ่งที่สำคัญของมนุษย์พึงกระทำ เพราะคนเราเป็นแค่ส่วนหนึ่งของโลกในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น

เปิดมุมมองกับ “How to Urbanization จากเมืองธรรมดา...สู่...ไม่ธรรมดา ถอดบทเรียน “ผู้นำ” นำการเปลี่ยนแปลงแบบฉบับ Betong Model” ด้วยการสื่อสารสร้างคุณค่า ความสุขขอจงเกิดกับทุกคน
 

ภก.ยุพราช (สมยศ) เลิศลำยอง
26 กุมภาพันธ์ 2566
093 787 9539
.................................................

  

 

สารบัญ
 
ก่อนเล่าเรื่อง
บทที่ 1 เส้นทางชีวิต
บทที่ 2 เส้นทางชีวิต เรียนรู้ และรับผิดชอบ (วัยทำงาน)
บทที่ 3 จุดเริ่มต้นของการเข้าสู่การเมือง “เกิดบนโลก...ก่อนจากโลก...ต้องสร้างผลงาน...ประดับไว้ในโลกกา...”
บทที่ 4 ค่าของคนกับผลของงาน
บทที่ 5 สรุปยุทธศาสตร์พลิกโฉมเบตง
บทที่ 6 54 Highlight เสน่ห์ขุมทรัพย์ที่สุดเบตง : ค้นพบขุมทรัพย์ของเบตง
บทที่ 7 บทสะท้อนบทเรียนอุทาหรณ์ที่เกิดขึ้น
บทที่ 8 ชวนคิดชวนแลกเปลี่ยน
บทที่ 9 อนาคตเมืองเบตง
บทที่ 10 การร้องเรียน เป็นเหตุให้การพัฒนาเมืองเบตงเกิดสะดุด
บทที่ 11 นโยบายชาติยุคใหม่ และการปฏิวัติท้องถิ่นโฉมใหม
บทที่ 12 การปฏิวัติท้องถิ่นโฉมใหม
ยุพราชคือใคร ?
Timeline ชีวิต
ปัจฉิมลิขิต
 
.................................................
 
รายละเอียดหนังสือ

ชื่อหนังสือ : รัฐไม่ยอมเปลี่ยนแปลง How to Urbanization
จากเมืองธรรมดา...สู่...ไม่ธรรมดา ถอดบทเรียน “ผู้นำ”
นำการเปลี่ยนแปลงแบบฉบับ Betong Model
ผู้เขียน : ภก.ยุพราช (สมยศ) เลิศลำยอง
ขนาด : 14.5 x 21 เซนติเมตร (A5)
จำนวนหน้า : 232 หน้า
กระดาษเนื้อใน : กระดาษปอนด์ 80 แกรม พิมพ์ 4 สี
กระดาษปก : อาร์ตการ์ด 260 แกรม พิมพ์ 4 สี เคลือบด้านสปอต
ISBN : 978-616-8325-10-0
Barcode : 978-616-8325-10-0
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์วิช
จัดจำหน่าย : บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด
 
ยุพราช คือใคร
 
สมยศ เลิศลำยอง เป็น เกษตรกรสวนยาง-ปลูกผัก ครูสอนภาษาจีน ไกด์ พนักงานเดินตลาด ข้าราชการบำนาญโรงพยาบาลเบตง ธุรกิจร้านขายยา ธุรกิจขายตรง ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ผู้จัดการหลักทรัพย์ นักการเมืองท้องถิ่น
 • 7 ปี ของการเป็นนายกเทศมนตรีเมืองเบตง (2555-2562)
 • เป็นผู้ที่พลิกโฉมยุทธศาสตร์พัฒนาเมืองเบตง ทำให้เบตงเป็นที่รู้จักและเป็นที่น่าสนใจอย่างกว้างขวาง
 • เป็นผู้ที่ทำให้นักท่องเที่ยวเมืองเบตงเติบโตเป็นอันดับ 1 ของประเทศ (4 ปี เติบโต 4 เท่า 5 ปี เติบโต 5 เท่า)
 • เป็นผู้ที่ดึงรัฐบาลกลาง สนใจและร่วมปั้นเมืองเบตงเป็นเมืองต้นแบบของประเทศไทย
 • เป็นผู้ที่ชงให้รัฐบาลตั้งงบ 3,000 ล้านบาท พัฒนาด้านคมนาคมเส้นทาง 410 (ยะลา-เบตง)
 • เป็นผู้ที่ร่วมเจรจาและผลักดันการสร้างสนามบินเบตงได้สำเร็จ ฝันที่คนเบตงรอมานานถึง 30 กว่าปี
 • เป็นผู้ที่มีแนวคิดพัฒนาเมืองเบตง เหมือนนำบริษัทเบตงเข้าสู่ตลาดหุ้น (เราขายอะไร)
 • เป็นผู้ที่จุดประกายที่สุดเมืองเบตงมากกว่า 50 ที่สุด (ที่เป็นที่สุดของโลก ของประเทศ ของภาคใต้) หนึ่งในนั้น คือ ทะเลหมอก
 • เป็นผู้ที่เปลี่ยนโฉมถนนในเขตเทศบาลเมืองเบตง สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทั่วเขตเทศบาลเมืองเบตง จนเทศบาลหลายที่เอาเป็นแบบอย่าง
 • เป็นผู้ที่ชงให้รัฐบาล เน้นท่องเที่ยวเบตง จนรัฐบาลผลักดันสามเหลี่ยมเศรษฐกิจภาคใต้เบตง เน้นการท่องเที่ยว
 • เป็นผู้ที่ปลดหนี้เทศบาล 80 ล้านบาท เหลือ 0 บาท ภายใน 6 ปี
 • เป็นผู้ที่สร้างเงินสะสมจาก 100 ล้านบาท กลายเป็นมากกว่า 400 ล้านบาท
 • ยุคเปิดเมืองเบตง ข้าราชการระดับสูงรัฐมนตรี กรรมาธิการสภา ต้องมาสัมผัสเมืองเบตง
 • เป็นผู้ที่ให้ข้อมูลประสานงบจากรัฐบาลกลาง ได้งบมา เป็นร้อยล้านบาท บริหารจัดการขยะ RDF (รุ่นแรกทั้งประเทศได้ 19 แห่ง เมื่อ พ.ศ. 2558) จะเป็นรายได้ให้กับเทศบาลในอนาคต และแก้ไขปัญหาขยะ ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติของเมืองเบตง เพราะที่ผ่านมาใช้วิธีฝังกลบตลอด ซึ่งใกล้คลองเบตง เป็นความเสี่ยงของชาวเบตง
 • เป็นผู้ที่มีผู้ร้องเรียน คดีเลือกตั้งมากที่สุดในปี 2555 ถึง 3 คดี สุดท้ายศาลพิพากษาว่า เป็นการจัดฉากการซื้อเสียง
 • เป็นผู้ที่ถูกปลดจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีอย่างไม่มีเหตุผล
 • เป็นผู้ที่อยากสร้างต้นแบบการปกครองท้องถิ่นที่ดี
 • ต่อไป คนจีน ตะวันออกกลาง อินเดีย รัสเซีย ฯลฯ จะมาเที่ยวและสัมผัสเมืองเบตง
 • ต่อไป เมือง smart city ต้นแบบที่เบตง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้