หนังสือ เพลงดาบแห่ง ZEN

คุณสมบัติสินค้า:

คัมภีร์เพื่อความสุขและการรู้แจ้ง รวม ปรัชญา เรื่องเล่า ปริศนาธรรม แก่นธรรม อันเป็นหลักธรรมตามหลักศาสนาพุทธนิกายเซน

หมวดหมู่ : หนังสือ(Book)

Share

ชื่อว่าวิญญูชนแล้ว
ไม่เสพธรรมนิพนธ์ไม่มี

หนังสือเล่มนี้
ย่อมเป็นของแสลง ต่อผู้ยึดติดคัมภีร์
แต่จะเป็นอาหารทิพย์
สำหรับผู้ที่แสวงหา
ความสุขที่แท้จริงของชีวิต

 

--------------------------------------------

 

คำนำสำนักพิมพ์


เมื่อกล่าวถึงคำว่า “เซน” (Zen) บางคนอาจจะนึกถึงพุทธปรัชญามหายานนิกายหนึ่งที่เจริญรุ่งเรืองในเอเชียตะวันออก โดยเฉพาะในประเทศญี่ปุ่นที่ปรัชญาเซนได้เข้าไปอยู่ในวิถีชีวิตและวิธีคิด บางคนก็นึกถึง “เอนโซ” (Enzo) วงกลมแห่งปัญญา ที่สื่อถึงสุญตาหรือความว่างเปล่า เป็นสัญลักษณ์ของการรู้แจ้ง พลัง และจักรวาล บ้างก็นึกถึง “โกอาน” ปริศนาธรรมที่ต้องอาศัยการตีความ หรือนึกถึงวิถีแห่งการชงชา การจัดสวนสไตล์เซน
 
แท้จริงแล้ว “ปรัชญาเซน” คือ มรรควิธีที่นำไปสู่ภาวะสงบ สะอาด สว่าง สมบูรณ์ มีอิสรภาพทั้งจิตและกาย เป็นหลักการง่าย ๆ ที่ใช้ปฏิบัติอยู่ในชีวิตประจำวัน โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะขัดเกลาจิตใจให้บรรลุพุทธภาวะหรือความรู้แจ้ง

เพลงดาบแห่ง Zen คัมภีร์เพื่อความสุขและการรู้แจ้ง ผลงานโดย เด็กวัดเฒ่า ผู้ซึ่งสนใจศึกษาและเรียนรู้หลักธรรมคำสอนในพุทธศาสนานิกายเซน เป็นการรวบรวมนิทานธรรม โกอานหรือปริศนาธรรม เนื้อความในพระไตรปิฎกที่ผู้เขียนนำมาเรียบเรียงในแบบฉบับของตน คำสอนจากอาจารย์เซนคนสำคัญ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจสาระหลักของคำสอนแห่งเซน และเป็นการสร้างแง่คิดมุมมองใหม่ ๆ ให้ชีวิตดำเนินไปอย่างเรียบง่าย เพื่อให้เกิดการรู้แจ้งแห่งสัจธรรมด้วยตนเองจากการฝึกปฏิบัติและการใช้ปัญญา

หนังสือเล่มนี้เปรียบเสมือนดาบแห่งสติ หรือ The Sword of Mindfulness ดาบที่ไม่ได้มีไว้รบรากับศัตรูหรือคู่ต่อสู้ แต่ผู้ถือดาบเล่มนั้นจะต้องฝึกเพลงดาบไว้เพื่อใช้เป็นอาวุธฟาดฟันกับกิเลส ตัณหา และอวิชชาที่อยู่ในใจ เพื่อเข้าถึงการบรรลุธรรม หรือที่เรียกว่า “ซาโตริ” (Satori) คือ การรู้แจ้งแห่งสภาวะความจริงสูงสุด การรู้แจ้งความเป็นจริงในสรรพสิ่งอันเป็นหนึ่งเดียว ก็คือความว่าง ปล่อยวางจากความยึดถือในตัวตนและสิ่งต่าง ๆ เพื่อเข้าถึงซึ่งสภาวะแห่งพุทธะนั่นเอง

สำนักพิมพ์วิชมีความเชื่อว่า หากผู้อ่านได้อ่านหนังสือเล่มนี้จนจบ จะได้ลิ้มรสสภาวะแห่งความสงบในความนิ่ง ความเป็นธรรมดา และยิ่งได้ศึกษาลงลึกถึงความเป็นเซน ความเปลี่ยนแปลงและความวุ่นวายของโลก จะหาทำอันตรายหรือเขย่าจิตดวงนี้ให้สั่นคลอนได้ยากยิ่ง

สำนักพิมพ์วิช

 

--------------------------------------------

 

คำนำผู้เขียน

ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่พัฒนาศักยภาพความเป็นมนุษย์ได้สูงสุด และการดำเนินชีวิตด้วยสติปัญญา พระพุทธองค์ตรัสว่า สติเมื่อฝึกดีแล้วสามารถควบคุมได้ทุกสิ่ง สามารถเลือก สามารถเลือกกระทำกรรมปัจจุบันที่ดีต่อตนเองและผู้อื่นได้พร้อมกัน สามารถละเว้นกรรมชั่วได้สิ้นเชิงแน่นอนเด็ดขาด ศาสนาพุทธนิกายเซนเน้นการปฏิบัติธรรม โดยการทำสมาธิ และใช้ปัญญาญาณ ขบคิดปริศนาธรรม เพื่อบรรลุแจ้งอย่างฉับพลัน ก่อเกิดความเข้าใจในชีวิต ธรรมชาติ และสรรพสิ่งที่เป็น และดำเนินชีวิตของตนด้วยจิตที่เป็นอิสระ มีความสุขภายในล้ำลึก

เรากล่าวว่า พุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งเหตุและผล ทว่าสังคมเราส่วนใหญ่ กลับไม่ค่อยนับถือและเคารพในเหตุและผล รับเอาสิ่งนอกเหตุเหนือผลมาเป็นสรณะจึงมืดบอดต่อสติปัญญา อันเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาตน สังคม และประเทศชาติโดยรวม ผู้เรียบเรียงมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะผลักดันแก่นธรรม อันเป็นหลักธรรม คำสอนชั้นสูง ของพุทธศาสนา ลงสู่สังคมเราให้จงได้ ตราบเท่าเวลาอันน้อยนิดของชีวิตที่เหลืออยู่ และเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจว่า เซน จะเป็นทางเลือกหนึ่งของความสำเร็จ ถ้าเซนได้ปฏิบัติอย่างแพร่หลายในสังคมไทย ชนชั้นสูงจะเป็นเสาหลักของสังคม ชนชั้นกลางจะเป็นพลังขับเคลื่อนสังคม เกษตรกรและผู้ใช้แรงงาน จะเข้าใจสังคมเข้าใจตนเอง และดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง พอเหมาะพอดี ถึงตอนนั้นยังมีคำถามอีกหรือ ว่าสังคมเราประเทศชาติของเรา จะพบกับศานติสุขสามัคคีเจริญรุ่งเรือง จริงหรือไม่อย่างไร นี่คือปณิธานของผู้เรียบเรียง


ด้วยรักและศรัทธา
ด้วยจิตคารวะ
เด็กวัดเฒ่า

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้