Wing of Soulsister

คุณสมบัติสินค้า:

การ์ดพยากรณ์ชีวิตพร้อมคู่มือ ฉบับภาษาอังกฤษ

หมวดหมู่ : หนังสือ(Book)

Share

Wings of Soulsister ชุดไพ่โค้ชใจ 


เป็นคู่มือแนะนำการฝึกทบทวนระบบความคิด อารมณ์ ความรู้สึกตัวเอง อย่างมีสติ ฝึกรวบรวมพลังจิตด้วยการทำสมาธิ และฝึกตั้งคำถามให้เจอคำตอบในใจเราเอง และหนทางที่จะนำพาชีวิตให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างสงบ สันติ เต็มเปี่ยมด้วยพลังใจ ที่จะทำชีวิตให้มีความสุข มีอิสระภาพทางใจ ได้เรียนรู้การรักตัวเอง Selflove และผู้อื่นด้วยความรักในมิติใหม่ คือความรักเมตตา Compassion ได้ปรับเปลี่ยนมุมมองจากปัญหาชีวิตเป็นบทเรียนอันมีค่า และให้เกิดปัญญาทางธรรม อันจะนำไปสู่การพัฒนาและยกระดับจิตวิญญาณขึ้นสู่ความเข้าใจในธรรมชาติในตัวเองและชีวิต เพื่อฟื้นฟู เสริมสร้างพลังใจ ความสุขและความสงบ ในชีวิต


Wings of Soulsister ประกอบด้วยไพ่โค้ชใจ จำนวน 45 ใบ และคู่มือ วิธีการใช้ ความหมาย คำแนะนำ และข้อคิดจจากไพ่แต่ละใบ


“ทุกปัญหาจบที่ใจ ปรับดวง เปลี่ยนชีวิต บำบัดจิต ด้วยการฝึกยกจิตและวางใจเราใหม่กับไพ่โค้ชใจ Wings of Soulsister”


การใช้ไพ่ชุด Wings of Soulsister เพื่อโค้ชใจตัวเอง 


ไพ่ชุดนี้มี 45 ใบ โดยแต่ละใบคือการโค้ชใจ 1 ครั้ง เราสามารถหยิบไพ่ขึ้นมาครั้งละ 1 ใบ แล้วใช้เวลาในการทบทวนตัวเองกับข้อความที่ได้รับจากไพ่ใบนั้นๆ ฝึกการค้นและโค้ชใจ ด้วยการสะท้อนและทบทวน ฟังเสียงหัวใจตัวเอง 
ขั้นตอนการใช้ไพ่มี 6 ขั้นตอนง่ายๆ โดยก่อนจะเริ่ม เราควรมีการจัดเตรียมสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม ควรเป็นสถานที่ส่วนตัวที่สงบและสบาย อาจเปิดเพลงบรรเลงเบาๆ ใช้แสงเทียนแทนแสงไฟจากหลอดไฟฟ้า ฉีดสเปรย์หอมกลิ่นผ่อนคลายเพื่อการรวมสมาธิ ปิดโทรศัพท์มือถือ หรืออยู่ท่ามกลางธรรมชาติ รายล้อมไปด้วยพลังงานบริสุทธิ์ และเตรียมสมุดโน๊ตพร้อมปากกาไว้สำหรับจดบันทึกข้อความที่เราได้ในแต่ละครั้งเหมือนเป็น Soul Journal ของเรา


ขั้นตอนที่ 1: เปิดใจ


นั่งในท่าสบายแล้ววางมือทั้งสองแนบไว้ที่หัวใจ ให้ความเมตตากับตัวเองแล้วเริ่มทบทวนอารมณ์ ความรู้สึก ที่อยู่ข้างในลึกลงไปในส่วนที่เป็นจิตใต้สำนึก และอารมณ์ส่วนที่เราอาจกดมันเอาไว้ เพื่อให้เราได้นำมันออกมารู้สึกและรับรู้มันอย่างมีสติ ปลดปล่อยและอนุญาตให้ตัวเองรับรู้ความรู้สึกนั้นตามที่มันเป็น อย่าต่อต้านหรือตัดสินความรู้สึกแม้จะเป็นความรู้สึกที่ไม่ดี เจ็บปวด โมโห เสียใจ โกรธแค้น น้อยใจ สับสน กังวล กลัว หรือใดๆ ก็ตาม ปล่อยให้ตัวเองได้รับรู้ความรู้สึกต่างๆ นั้น และคอยดูอารมณ์ตัวเองอยู่อย่างมีสติสัมปชัญญะครบถ้วน วางใจไว้เหนืออารมณ์ขณะปลดปล่อย

ขั้นตอนที่ 2: เข้าสู่ภายในใจ


ค่อยๆ วางอารมณ์ วางใจ วางความคิดลง และเริ่มผ่อนคลายจิบน้ำชาดื่มน้ำเพื่อความสดชื่น Refresh จากนั้นเริ่มหายใจช้าๆ อย่างมีสมาธิ ค่อยๆ พาจิตพาใจเข้าสู่ปัจจุบันและเริ่มทบทวนถึงเหตุการณ์และปัญหา ที่เราเผชิญอยู่ที่อยากจะค้นใจให้เจอคำตอบนี้ เพื่อเป็นการเริ่มต้นตั้งคำถามโดยเราไม่จำเป็นต้องมีคำถามเฉพาะเจาะจง ณ ตอนนี้ เพียงแค่เรานึกถึงเรื่องราวทั้งหมดความรู้สึก อารมณ์ ความคิด มุมมอง ที่เราเข้าใจมันอยู่ ณ ปัจจุบัน จากนั้นตั้งเจตนารมณ์ให้มั่น ว่าเราอยากจะได้รับความกระจ่าง และได้ค้นเจอใจของเราจากสถานการณ์และปัญหานี้ รวมถึงบทเรียนชีวิต Life Lesson บทเรียนแห่งจิตวิญญาณ Soul Lesson ปมบาดแผล และเงื่อนไขต่างๆ ให้เราได้รับรู้และเข้าใจมันในการโค้ชใจตัวเองครั้งนี้

ขั้นตอนที่ 3: เชื่อมต่อกับสติ


ในขั้นตอนนี้คือการทำสมาธิ โดยถือไพ่ไว้ในมือเริ่มหลับตาลงเบาๆ แล้วหายใจช้าๆ รับรู้ถึงลมหายใจเข้า-ออกทั่วพร้อม เมื่อหายใจเข้าเห็นว่าท้องพองภาวนาในใจว่า “พองหนอ” เมื่อหายใจออกเห็นว่าท้องยุบภาวนาในใจว่า “ยุบหนอ” จิตเราเห็นความเคลื่อนไหวของกายที่เป็นปัจจุบัน เป็นการทำสมาธิและทำให้เราตื่นอยู่ในปัจจุบัน เมื่อเรามีสมาธิเราจะเริ่มเชื่อมต่อกับสติซึ่งคือดวงจิตเราที่ตื่นพร้อมมีสัมปชัญญะ อยู่ในระดับที่เกิดปัญญา ถือไพ่ขึ้นมาวางแนบไว้ที่กลางอกแล้วก้มศีรษะลงเพื่อเป็นการเคารพตัวเอง ขอบคุณตัวเองสำหรับความกระจ่าง ข้อคิดมุมมองใหม่ และแนวทางแง่คิดที่เรากำลังจะได้รับจากการโค้ชใจตัวเองครั้งนี้ เมื่อพร้อมแล้วลืมตา

ขั้นตอนที่: 4 หยิบไพ่


เริ่มสลับไพ่และเชื่อมต่อ Connect กับไพ่ ขณะที่สลับให้ทบทวนถึงสิ่งที่ติดค้างอยู่ในใจ สิ่งที่เราอยากได้ความกระจ่างและได้ปลดปล่อยใจจากพันธนาการ ปล่อยวางความคิด อารมณ์ทั้งหมด ทำใจและจิตให้ว่าง เชื่อมั่นในตัวเอง มีศรัทธา จากนั้นหยิบไพ่ขึ้นมาหนึ่งใบ ไพ่ชุดนี้ไม่ใช่ไพ่ทำนาย ดังนั้นจะไม่ได้ให้คำตอบเป็นใช่หรือไม่ใช่ หรือบอกอดีตอนาคตใดๆ คำตอบอยู่ในคำถามที่เราถามตัวเอง ในคำถามมีคำตอบอยู่ เรากำลังฝึกเรียนรู้การถามคำถามที่จะปลดล็อคใจตัวเอง ไพ่เป็นเพียงสื่อกลางช่วยสื่อสารสิ่งที่สติปัญญาของเราอยากให้เราได้ทบทวนและสะท้อนใจตัวเองเพื่อยกระดับจิตใจ อย่ากังวลว่าเราจะเลือกหยิบไพ่ถูกใบหรือไม่ จงมีศรัทธาข้อความที่ได้จากไพ่ที่หยิบมานั้น จะมาจากการระลึกรู้ ความเข้าใจในมุมมองใหม่ที่ยกระดับจิตขึ้นไป ซึ่งมันคือปัญญาจากสติของเรา จงเปิดใจพร้อมรับ


ขั้นตอนที่ 5: สะท้อนใจและทบทวน


เมื่อหยิบไพ่ขึ้นมาแล้วเริ่มจากการมองภาพวาด แล้วอ่านข้อความที่เขียนไว้บนไพ่ เพื่อเชื่อมต่อ Connect กับพลังงานไพ่ใบนั้นๆ วางความคิดปรุงแต่งลงและใช้ใจสัมผัสว่า ไพ่กำลังเล่าเรื่องอะไร อารมณ์เป็นอย่างไรและเราได้ข้อความหรือคำพูดใดจากภาพวาด มีความทรงจำสัญญาเก่าใดผุดขึ้นมาบ้าง มันกำลังบอกอะไรเรา ใจเราถูกกระทบ อย่างไร ไพ่กำลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับตัวเราเอง ให้เวลากับการได้ไปรับรู้ความเข้าใจตัวเองใหม่นี้และเขียนบันทึกลงไปในสมุดโน๊ต Soul Journal ความคิด ข้อคิดเตือนใจ มุมมองใหม่ ความรู้สึก ไอเดีย ความเข้าใจ คำพูดที่เราได้รับ จากนั้นอ่านข้อความเพิ่มเติมของไพ่ใน Guidebook เปิดใจให้กว้างเพื่อทบทวน ตอบคำถาม และสะท้อนใจเพื่อค้นใจของเราเองจากคำหรือประโยคที่เรารู้สึกว่าตรงกับสถานการณ์ ตรงใจเรา ประโยคนี้พูดกับเรา มองหามุมมืด มุมบอด ที่เรายังไม่รู้ตัวหรือมองข้ามไป นั่นคือความรู้ตัวในอีกระดับ New Awareness ที่อาจจะกระทบกระเทือน ท้าทาย ปลอบใจหรือให้กำลังใจเรา จงเปิดใจเพื่อรับสิ่งนั้นและการเปลี่ยนแปลงที่ทรงพลัง การบำบัดจิตเยียวยาใจ จากการโค้ชใจตัวเองนี้ 

ขั้นตอนที่: 6 ยกจิตให้สูงขึ้น


ในสมุดโน๊ต Soul Journal ให้ตอบคำถาม 10 คำถามนี้ ซึ่งเป็นคำถามสำหรับโค้ชใจตัวเอง โดยคำถามนี้จะอยู่ในหนังสือ Guidebook 

 

เมื่อตอบคำถามแล้ว ให้ใช้เวลาในการทบทวนทุกสิ่งที่เราเขียนลงไปด้วยการอ่านออกเสียง และเมื่ออ่านจบแล้ว กล่าวขอบคุณตัวเองสามครั้ง สำหรับความความกล้าหาญในการที่จะเผชิญหน้ากับความท้าทายในใจตัวเอง เพื่อยกจิตยกใจของตัวเองให้พัฒนาขึ้น


แยกไพ่ที่หยิบแล้วออกจากสำรับเพื่อไว้ใช้ทำสมาธิในช่วงเวลาที่เราทบทวนและให้เวลากับการทบทวนคำถามและคำตอบที่ได้จากไพ่ใบนี้ อาจใช้เวลาหนึ่งวัน สองวัน หนึ่งสัปดาห์หรือหนึ่งเดือนแล้วแต่ความรู้สึกเรา ขึ้นอยู่กับเรา ไม่มีกฎตายตัวตรงนี้ เมื่อพร้อมที่จะเปิดไพ่ครั้งต่อไป เราสามารถตามขั้นตอนเดิมจากจำนวนไพ่ที่เหลือจนครบ 45 ใบ/ครั้ง. 
ผู้ใช้ไพ่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้และข้อความแปลย่อเป็นภาษาไทยได้ที่YouTube: Coach mySoul Facebook: Wings of SoulsisterFB Group: Wings of Soulsister


ไพ่ชุด Wings of Soulsister นี้ เหมาะกับทุกคนที่ต้องการเครื่องมือในการพัฒนาใจตัวเอง บำบัดจิตใจ และสร้างกำลังใจให้ตัวเอง ผู้ใช้อาจเป็นโค้ช ผู้อ่านไพ่ นักจิตบำบัด ครูสอนโยคะ สมาธิ พลังจิต อาสาสมัครด้านบำบัดจิตใจ รวมถึงบุคคลทั่วไป

รายละเอียดสินค้า


ชื่อสินค้า :  Wings of Soulsister Self-Soul Coaching and Inner Guidance Counselling Card Deck

ผู้เขียน : Sherrie Silentsoul

ภาษา : อังกฤษ

ขนาด :  10.5 x 15 cm.

จำนวนไพ่ :  45 ใบ

จำนวนหน้าคู่มือ : 114 หน้า 

ราคา : 1,044 บาท

ISBN : 978-616-568-836-9

Barcode : 9-786165-688369

สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์วิช

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้