หนังสือ

New
Best Seller
Pre-Order

หนึ่งในทักษะที่จำเป็นแห่งศตวรรษที่ 21 คือ Critical Thinking หรือการคิดเชิงวิพากษ์ คือการพิจารณาตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยท้าทายโต้แย้งเหตุผลที่นำมากล่าวถึงนั้นอาจจะไม่ได้เป็นจริง ลองคิดในมุมมองอื่นที่มีความเป็นไปได้ แนวทางของ Critical Thinking หรือ Rethinking เป็นทั้งทักษะ (Skill) และความคิด (Mindset) ที่จะช่วยให้เราออกจากถ้ำแห่งความคิดเดิม ๆ ไปพบกับสิ่งใหม่ที่น่าค้นหามากขึ้น หนังสือ Critical Thinking for Reasoned Decision Making ชวนคุณถอดบทเรียนจากเหตุการณ์สำคัญ 3 เหตุการณ์ ได้แก่ 1.Unplug Coding บทเรียนจากภารกิจถ้ำหลวง 2.การสร้างภาพยนตร์สารคดี The Rescue และ 3.การสร้างหลักสูตรชลกร ออกมาเป็นกระบวนการ ทำให้เราเข้าใจกระบวนการคิดวิเคราะห์ของเหล่านักแก้ปัญหา ซึ่งเราก็สามารถแก้ปัญหานี้ได้ ถ้ามี Critical Thinking การคิดเป็นระบบอย่างมีวิจารณญาณ

 
349 THB ฿ 349
New

"อยู่แบบไม่ทุกข์" ผลงานทางธรรมโดย พระราชธรรมนิเทศ หรือ พระพยอม กลฺยาโณ เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว พระนักเทศน์ที่มีธรรมะวาทะที่จดจำได้ง่าย คือ "โกรธคือโง่ โมโหคือบ้า ไม่โกรธดีกว่า จะได้ไม่บ้าไม่โง่"

85 THB ฿ 85
29 THB ฿ 29 -66%
สินค้าหมด
New

รวม ๒๕ เรื่องราว “สนุก สุข ซึ้ง กินใจ” โดย พระครูปลัดบัณฑิต อินฺทเมธี หรือ องค์ม่อน พระธรรมวิทยากรจากเครือข่ายธรรมะอารมณ์ดี ที่แฝงด้วยปรัชญาข้อคิดและธรรมะของพระพุทธองค์ เพื่อใช้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นหลักในการดำเนินชีวิตให้พบกับความสุขที่แท้จริง

85 THB ฿ 85
29 THB ฿ 29 -66%
สินค้าหมด
New

จาก ฮีตสิบสอง ภูมิปัญญามรดกอันล้ำค่า สู่หนังสือ “มาเด้อ มาเอาบุญ” ฮีตสิบสอง ผลงานการเขียนโดย บุญจันทร์ ครองยุทธ (พ่อใหญ่จันทร์) ปราชญ์ชาวบ้านผู้สั่งสมองค์ความรู้ด้านศาสนา ประเพณี และพิธีกรรม จากพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและครูบาอาจารย์ เป็นผู้ที่ได้รับความเชื่อมั่นศรัทธาจากคนในชุมชนให้รับหน้าที่เป็นผู้นำในการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ในบ้านชีทวน สู่การสืบสานบุญประเพณี ความศรัทธาและความเชื่อที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณ ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบต่อไปยังเยาวชนคนรุ่นหลัง จึงได้จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ขึ้นเพื่อเป็นแหล่งความรู้ที่สามารถสืบค้นถึงวิถีชีวิตและการดำรงอยู่ของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่แสดงถึงอัตลักษณ์และความภาคภูมิใจของชุมชนบ้านชีทวนต่อไป

 
100 THB ฿ 100
สินค้าหมด
New

พบกับการเดินทางด้วยพาหนะสองล้อที่จะพาคุณสนุกไปทั่วไทย

 
250 THB ฿ 250
สินค้าหมด
New

Digital Transformation Compass เข็มทิศทรานส์ฟอร์มธุรกิจ จากหลักการและกระบวนการทำสู่การลงมือเปลี่ยนธุรกิจจริง

 
300 THB ฿ 300
New

รวบรวม ๘๕ เกร็ดธรรม ให้ข้อคิดและคติธรรมสำหรับการดำเนินชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรม

85 THB ฿ 85
20 THB ฿ 20 -76%
สินค้าหมด
New

รู้หลักการวางรากฐานให้ธุรกิจ สู่การเชื่อมโยงความรู้ ด้วยหลักการบริหาร TQM และ วิถีพุทธ

 
295 THB ฿ 295
New

ถ้าเราเชื่อในกฎแห่งกรรม ทุกคนจะเลือกทำแต่ความดี

29 THB ฿ 29
สินค้าหมด
New

“คนที่เขาลำบาก เขาเหมือนคนจะตกเหว เขายื่นมือมาขอความช่วยเหลือที่เรา เมื่อเราเห็น เราก็ต้องรีบคว้าช่วยเขาไว้”

29 THB ฿ 29
สินค้าหมด
Powered by MakeWebEasy.com