ชีวโลหะศาสตร์ และเทคโนโลยีการผลิตแบบเพิ่มเนื้อวัสดุสำหรับงานทันตกรรม

คุณสมบัติสินค้า:

BIOMETALLIC SCIENCE & ADDITIVE MANUFACTURING TECHNOLOGY FOR DENTAL APPLICATIONS

หมวดหมู่ : หนังสือ(Book)

Share

คำนำผู้เขียน
 
วิชาวัสดุศาสตร์สำหรับบางคนอาจจะรู้สึกว่าเข้าใจยากและเป็นเรื่องไกลตัว แต่ในความเป็นจริงแล้วการเข้าใจในพื้นฐานทางด้านวัสดุศาสตร์ จะทำให้เราเข้าใจถึงพฤติกรรมของวัสดุ และสามารถเลือกใช้วัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เจตนาของผู้เขียนจึงต้องการทำหนังสือเล่มนี้ให้เป็นคู่มือและเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจในวัสดุศาสตร์ โดยเฉพาะทางด้านโลหะศาสตร์ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการรักษาผู้ป่วย นอกจากนี้เทคโนโลยีการพิมพ์แบบเพิ่มเนื้อวัสดุ หรือที่เรามักเรียกกันอีกอย่างว่า เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ (3D printing) ได้เข้ามามีบทบาทในทางการแพทย์และทันตกรรมมาเป็นเวลานาน แต่พบว่าตำราทางด้านนี้ที่เป็นภาษาไทยจะค่อนข้างน้อย ดังนั้น ผู้เขียนจึงมีความตั้งใจที่จะทำหนังสือเล่มนี้เพื่อเป็นข้อมูลความรู้พื้นฐานสำหรับผู้ที่สนใจในเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติเพื่อใช้ค้นคว้าหรือศึกษาเพื่อต่อยอด ผู้เขียนได้ใช้ความพยายามในการค้นคว้าหาข้อมูลรวมทั้งใช้องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิจัยด้วยตนเอง และผู้ร่วมวิจัยหลาย ๆ ท่านที่ผู้เขียนร่วมงานด้วย ตั้งเเต่เรียนปริญญาเอกทางด้านโลหะศาสตร์ มาประกอบในการเขียนหนังสือเล่มนี้ เนื่องจากสำหรับหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือทางวิชาการ จึงมีคำเฉพาะที่เป็นคำศัพท์เทคนิคเฉพาะทางที่เป็นภาษาอังกฤษอยู่เป็นจำนวนมาก โดยที่คำศัพท์เฉพาะเหล่านี้จำนวนมากยังไม่เคยถูกแปลเป็นภาษาไทยจากสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ณ เวลาที่ผู้เขียนเขียนหนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนเขียนทับศัพท์เป็นภาษาไทยตามการอ่านออกเสียงจากความอนุเคราะห์จากสำนักงานราชบัณฑิตยสภาที่ช่วยสละเวลาแปลคำศัพท์เทคนิคที่ไม่เคยมีคำแปลภาษาไทยมาก่อน แต่ทั้งนี้ผู้เขียนขออนุญาตใช้คำศัพท์ทางเทคนิคที่เป็นภาษาอังกฤษประกอบกับคำแปลภาษาไทยคำแรกที่ใช้ในแต่ละบทของหนังสือเล่มนี้ และรวมถึงมีการใช้คำศัพท์เทคนิคเฉพาะในบางคำเพื่อความเข้าใจในท้ายเล่มจะมีอภิธานศัพท์ (glossary) เพื่อให้ผู้อ่านสามารถทำความเข้าใจได้ง่าย
 
สุดท้ายนี้ หนังสือเล่มนี้จะไม่มีวันเกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีบุคคลเหล่านี้ ขอบคุณครอบครัวของผู้เขียนที่เป็นทุกอย่างของชีวิต ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.ประสิทธิ ภวสันต์ อาจารย์ผู้ล่วงลับไปแล้วแต่ยังอยู่ในความทรงจำของผู้เขียนตลอด  Professor Kim Kyo-Han, Kyungpook National University อาจารย์ผู้ล่วงลับไปแล้วและเป็นผู้ที่ชักนำผู้เขียนให้เข้ามาศึกษาทางด้านแอโนไดเชชัน  Professor Takao Hanawa และ Professor Takayuki Yoneyama, Tokyo Medical and Dental University อาจารย์ที่ชี้แนะให้ความรู้ทางด้านโลหะศาสตร์ในระหว่างที่ศึกษา  รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง รำไพ โรจนกิจ และศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง กอบกาญจน์ ทองประสม ที่ให้ความเมตตากับผู้เขียนตั้งแต่เริ่มทำงานที่คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สุดท้าย ผู้เขียนอยากขอบคุณ Dr. Ievgen I. Fesenko, Kyiv Medical University ที่เอื้อเฟื้อรูปภาพประกอบในหนังสือเล่มนี้ และกำลังใจในการเขียนหนังสือเล่มนี้ แม้จะอยู่ในสถานการณ์ยูเครนที่โลกไม่มีวันลืม และผู้เขียนขอส่งกำลังใจแก่ทุกคนในยูเครน สุดท้ายนี้ ผู้เขียนขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิโครงการตำรา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทุกท่านที่ได้สละเวลาอันมีค่าแนะนำแก้ไขเพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้อ่าน
 
ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ไม่เพียงต่อทันตแพทย์ และผู้ที่สนใจในด้านโลหะศาสตร์ หรือเทคโนโลยีการพิมพ์แบบเพิ่มเนื้อวัสดุ แต่ยังสามารถที่จะนำความรู้นี้ไปใช้พัฒนางานทางด้านวัสดุศาสตร์ รวมถึงการวิจัยต่อยอด และนำไปสู่การแบ่งปันความรู้ต่อไปไม่สิ้นสุดแก่วงการการศึกษาและวิชาชีพทางด้านทันตกรรม
 
วิริทธิ์พล  ศรีมณีพงศ์
 
.................................................
 
 
รายละเอียดหนังสือ

ชื่อหนังสือ : ชีวโลหะศาสตร์ และเทคโนโลยีการผลิตแบบเพิ่มเนื้อวัสดุสำหรับงานทันตกรรม
Biometallic Science & Additive Manufacturing Technology for Dental Applications
ผู้เขียน : รศ. ทพ. ดร.วิริทธิ์พล ศรีมณีพงศ์
ขนาด : 16.5 x 24.5. เซนติเมตร 
จำนวนหน้า : 308 หน้า 
กระดาษเนื้อใน : กระดาษปอนด์ 80 แกรม พิมพ์ 4 สี 
กระดาษปก : อาร์ตการ์ด 260 แกรม พิมพ์ 4 สี เคลือบด้าน สปอต และปั๊มนูน
ราคา : 550 บาท
ISBN : 978-616-8056-97-4
Barcode : 978-616-8056-97-4
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์วิช
จัดจำหน่าย : บริษัท วิช กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้