หนังสือ ธรรมดี ชีวีมีสุข

คุณสมบัติสินค้า:

รวม 18 บทธรรม จากพระอาจารย์สมทบ ปรกฺกโม เพื่อจะเชิญชวนให้ผู้อ่านได้ขับเน้นความสุขจากภายใน

หมวดหมู่ : หนังสือ(Book)

Share

คำนำผู้เขียน

ขออนุโมทนากับทางทีมงานทุกท่านที่ได้มีการถอดเสียงธรรมะ เพื่อนำไปเผยแผ่ให้กับญาติมิตรได้ศึกษาเรียนรู้ หนังสือนี้มีชื่อว่า “ธรรมดี ชีวีมีสุข” ถ้าสรุปให้ชัดก็ต้องบอกว่า “ทำความดี ชีวิตจะมีความสุข”

หากพูดถึงความสุขบนโลกใบนี้ ที่เราคุ้นเคยกันดี คือ กามสุข เป็นความสุขในการเกี่ยวข้องกับกามคุณ ได้เห็นสีที่สวย ได้ยินเสียงที่เพราะ ได้กลิ่นที่หอม ได้รสอร่อย ได้สัมผัสที่นิ่มนวล ได้ความเพลิดเพลินด้านจิตใจ ก็มีความสุข สุขจากการมีบ้าน มีรถ มีทรัพย์ มีบุตร มีภรรยา มีเกียรติยศชื่อเสียง ได้ดื่มด่ำในรสของกามสุขเหล่านั้น หมู่สัตว์ทั้งหลายก็พากันติดอยู่และมีความสุข แล้วเพลิดเพลิน ความสุขอย่างนี้เป็นความสุขที่ยังต้องอาศัยการพึ่งพา เป็นความสุขภายนอก เป็นความสุขอนาคต แต่ในหนังสือ “ธรรมดี ชีวีมีสุข” เล่มนี้ ขับเน้นความสุขจากภายใน


ความสุขที่พระพุทธเจ้าทรงสอน มีหลายระดับ ได้แก่

๑. การให้ การสละและแบ่งปัน สุขจากการให้นี้เป็น ทานสุข

๒. สุขจากการงดเว้นจากการฆ่า การลัก การประพฤติผิดในกาม สุขจากการพูดคำจริง สุขจากการไม่นำของมึนเมาใส่ในกระแสชีวิต นี้เรียกว่า ศีลสุข

๓. เมื่อได้กาย วาจา ใจ ที่สะอาดแล้ว พิจารณาเมื่อไรก็เกิดปราโมทย์ ปีติ เกิดความสุขสงบและเกิดความสุขโสมนัสขึ้นในใจ จิตก็ตั้งมั่นขึ้น ซึ่งมีหลายระดับ เช่น ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน อรูปฌาน สมาธิทุกระดับนี้เรียกว่า สมาธิสุข

๔. เมื่อได้สมาธิแล้ว ก็ใช้สมาธินั้นเป็นฐานปฏิบัติการของปัญญา ปัญญาก็มาทำกิจเต็มที่ เรียกว่าได้ ปัญญาสุข ซึ่งมีหลายระดับ ตั้งแต่การพิจารณาเห็นกรรมและผลของกรรม จนถึงการเห็นกระแสชีวิตด้วยความไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา และการพัฒนาเป็นไปตามลำดับจนเข้าถึงพระนิพพาน ซึ่งเป็นบรมสุขที่แท้จริง
 
ในหนังสือ “ธรรมดี ชีวีมีสุข” ขับเน้นความดีหลายระดับดังได้กล่าวมา ปรารถนาจะให้ท่านทั้งหลายได้มาดื่มด่ำ ได้มาเรียนรู้มาศึกษาค้นคว้า มาหาแนวทาง ในการที่จะพัฒนาความสุขของตนเองให้ละเอียด ประณีตยิ่ง ๆ ขึ้นไป


“...สุขภายในใจ เป็นสุขที่แท้จริง เป็นสุขที่ยั่งยืน
คือ ศีลสุข สมาธิสุข และปัญญาสุข
ถ้าท่านทั้งหลายได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงอย่างนี้
ชีวิตนี้ที่เกิดมานั้นเป็นชีวิตที่สมปรารถนาแท้
ไม่ต้องไปวิ่งหาความสุขภายนอกตัว หรือสุขอนาคต
ซึ่งเป็นความสุขที่ไม่ยั่งยืน เป็นความสุขที่เลื่อนลอย
แต่สามารถค้นหาความสุขในกระแสชีวิตของตนเองได้
และผลักดันศีล สมาธิ ปัญญา
จนเข้าถึง ศีลสุข สมาธิสุข และปัญญาสุข ได้อย่างแท้จริง
ขอให้ท่านทั้งหลายได้พบบรมสุข ความสุขที่แท้จริง
คือการสิ้นจากกิเลสและกองทุกข์
ขอความสุข ความสมปรารถนาจงเกิดขึ้นแก่ท่านทั่วถึงกัน
ทุกท่านทุกประการ ขออนุโมทนา...”

                                                                           พระอาจารย์สมทบ ปรกฺกโม
                                                                           ๒๒ มกราคม ๒๕๖๖

....................................................................


สารบัญ

สุขในบุญ

๑. บุญที่แท้จริง
๒. ทำทานอย่างไรให้ได้ผลมาก
๓. อภัยทาน ยิ่งให้ บุญยิ่งเพิ่ม
๔. จงมีสติอยู่กับตัว
๕. สุขนอก สุขอนาคต สุขใน
๖. พรหมวิหารธรรมกำจัดโทสะ

ความจริงของชีวิต

๑. อย่าเอาทุกข์มาทับถมตนที่ไม่มีทุกข์
๒. สุขใหม่ทับถมสุขเก่า ทุกข์ใหม่ทับถมทุกข์เก่า
๓. อิสสาและมัจฉริยะ สาเหตุแห่งความขัดแย้ง
๔. สื่อสารอย่างไร ชนะใจตลอดกาล
๕. โทษของวจีทุจริต
๖. กายป่วย ใจไม่ป่วย

มูเตลู อย่างรู้และเข้าใจ

๑. บูชาท้าวเวสสุวรรณอย่างไรให้ถูกวิธี
๒. เทวดามีจริงหรือไม่
๓. พญานาคมีจริงหรือไม่
๔. การอุทิศบุญแก่เปรต
๕. แก้กรรมอย่างไรให้ถูกวิธี
๖. เจ้ากรรมนายเวร

 

หนังสือ “ธรรมดี ชีวีมีสุข” คือหนังสือที่รวบรวม 18 บทธรรม จากพระอาจารย์สมทบ ปรกฺกโม เพื่อจะเชิญชวนให้ผู้อ่านได้ขับเน้นความสุขจากภายใน โดยการดื่มด่ำ เรียนรู้ศึกษาค้นคว้า หาแนวทางในการที่จะพัฒนาความสุขของตนเองให้ละเอียด ประณีตยิ่ง ๆ ขึ้นไป

*โดยค่าลิขสิทธิ์และรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายหนังสือเล่มนี้ ร่วมบริจาคให้แก่ โครงการ "ทำวัดกลางให้เป็นอุทยานพุทธจริยา" เพื่อจะปรับปรุง “อุทยานพุทธจริยา ณ วัดกลาง” ให้เป็นรมณียสถานตามพุทธประสงค์ และเป็นธรรมมรดกสืบต่อไป


หนังสือ “ธรรมดี ชีวีมีสุข”
ราคาเพียง เล่มละ 29 บาท
จากราคาปกติ 85 บาท
วางจำหน่ายที่ร้านสะดวกซื้อ 7-11 ทุกสาขาทั่วประเทศ

สำหรับผู้ที่สนใจสั่งซื้อหนังสือ “ธรรมดี ชีวีมีสุข”
สามารถโทรติดต่อสั่งซื้อได้ที่
09-1004-7760 (คุณเปิ้ล) หรือ 09-1004-7761 (คุณจารุพร)
ซื้อ 20 เล่ม รับที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นใกล้บ้าน
ซื้อ 50 เล่ม บริการส่งถึงที่บ้านฟรี
สำหรับสั่งซื้อทั่วไป สั่งได้ที่ www.allonline.7eleven.co.th
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ประวัติ พระอาจารย์สมทบ ปรกฺกโม

อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๔ ณ พัทธสีมา วัดอรัญญาวาส อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

สมณศักดิ์ พระปลัด ได้รับเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมตรี ปีที่สอบได้ พ.ศ. ๒๕๒๕
นักธรรมโท ปีที่สอบได้ พ.ศ. ๒๕๒๖
นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. ๒๕๒๗

อภิธรรมมหาบัณฑิต

อภิธรรมกถิกเอก (กถิกเอก) ปีที่สอบได้ พ.ศ. ๒๕๔๒

วุฒิทางโลก

ปริญญาตรี ปีที่จบ พ.ศ. ๒๕๕๔ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตำแหน่ง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะตำบลโคกคราม เขต ๑ และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกลาง

ช่องทางการติดตามธรรมบรรยาย

YouTube: P.Santipalo
Facebook : พระอาจารย์สมบท ปรกฺกโม

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้