หนังสือ CRISIS MANAGEMENT การบริหารจัดการภาวะวิกฤติ

คุณสมบัติสินค้า:

องค์ความรู้เรื่องการจัดการวิกฤติจากงานวิจัยทางวิชาการ และจากกรณีศึกษาทางธุรกิจย้อนหลังไปกว่า 20 ปี จนมาสู่การนำเสนอทฤษฎีใหม่อย่างเรียบง่ายและได้ผล

หมวดหมู่ : หนังสือ(Book)

Share

คำนำสำนักพิมพ์

เพราะโลกนี้มีแต่ความไม่แน่นอน การแก้ปัญหาวิกฤติจึงเป็นเรื่องที่หลายองค์กรต้องให้ความสนใจ ยิ่งนานวัน วิกฤติหรือความเปลี่ยนแปลงในโลกก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะวิกฤติที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจการค้า การดำเนินกิจการน้อยใหญ่ อันเป็นเหตุให้ส่งผลไปถึงวิกฤติรายครัวเรือนเลยทีเดียว

ดร.ทรงวุฒิ ดีจงกิจ นักวิชาการรุ่นใหม่ ผู้นำเสนอ “ทฤษฎี COVID” เพื่อทำความรู้จักและทำความเข้าใจต่อคลื่นวิกฤติที่ทยอยถาโถมเข้ามาสู่สังคมในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งวิกฤติธรรมชาติ วิกฤตสังคม วิกฤติการเมือง วิกฤติเศรษฐกิจ และอีกมากมายที่มวลมนุษยชาติจะต้องเผชิญ

สถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา นับเป็นวิกฤตการณ์ใหญ่ที่เผชิญกันทั่วโลกอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เราได้เห็นการรับมือต่อสถานการณ์และบทเรียนความผิดพลาดต่าง ๆ มากมาย ทั้งที่ใช้ได้และล้มเหลว จนปรากฏผลลัพธ์ที่แทบจะไปต่อกันไม่ได้ในทั้งระบบของสังคม นี่คือปฐมบทที่มาของผลงานเขียนในรูปแบบหนังสือ ที่มีชื่อว่า “Crisis Management การบริหารจัดการภาวะวิกฤติ”

หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมองค์ความรู้เรื่องการจัดการวิกฤติจากงานวิจัยทางวิชาการ และจากกรณีศึกษาทางธุรกิจย้อนหลังไปกว่า 20 ปี จนมาสู่การนำเสนอทฤษฎีใหม่อย่างเรียบง่ายและได้ผล โดยเปรียบวิกฤติเป็นดั่งคลื่นที่ต้องเรียนรู้ รู้จัก และมีกลยุทธ์ในการที่จะโต้กระแสหรือล้อไปกับสถานการณ์ เพื่อให้สามารถก้าวผ่านไปสู่จุดที่ปลอดภัยหรือเป็นปกติในที่สุด

บทเรียนต่าง ๆ ในอดีต กับปรากฏการณ์สด ๆ ร้อน ๆ ในปัจจุบัน จะทำให้ผู้อ่านสามารถมองภาพและเข้าใจสถานการณ์ สู่การนำทฤษฎีใหม่นี้มาปรับใช้ได้อย่างเห็นผล เพื่อให้เรามีภูมิความรู้ในการเตรียมความพร้อมสำหรับคลื่นวิกฤติอื่น ๆ ที่จะถาโถมเข้ามาในอนาคตได้อย่างเท่าทัน

ขอขอบคุณ ดร.ทรงวุฒิ ดีจงกิจ หรือ อาจารย์โด้ สำหรับเนื้อหาและทฤษฎีอันทรงคุณค่า สู่การร้อยเรียงเป็น “หนังสือ Crisis Management การบริหารจัดการภาวะวิกฤติ” เพื่อใช้เป็นคัมภีร์ในการเรียนรู้คลื่นพร้อมโต้และสนุกไปกับสถานการณ์และความเป็นไปของโลกได้อย่างเข้าใจ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้อ่านทุกท่านจะได้นำองค์ความรู้นี้ไปใช้เป็นเครื่องนำทางสำหรับนาวาธุรกิจและนาวาชีวิตต่อไป

                                                                                  จารุวรรณ เวชตระกูล
                                                                         บรรณาธิการบริหารสำนักพิมพ์วิช
                                                   กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิช กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด

.................................................

คำนิยม
 

ดอกเตอร์ทรงวุฒิได้นำวิกฤติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในอดีต และบทเรียนที่ได้รับ มาบรรยายให้เข้าใจ โดยสรุปและอธิบายถึงสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญระดับแนวหน้าพูดเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่จำเป็นต้องมีเพื่อรองรับเมื่อต้องเผชิญหน้ากับวิกฤติในอนาคต ยังเล่าประสบการณ์ฃององค์กรที่น่าสนใจ และเสนอให้เห็นถึงกรอบการทำงานที่เหมาะสม

หนังสือเล่มนี้อ่านง่าย เนื้อหากระชับ และทรงคุณค่า ผมขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้เจ้าของกิจการต่าง ๆ และผู้บริหารในองค์กรได้อ่าน เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับวิกฤติในครั้งต่อไป

 


โชติ โสภณพนิช
ประธานกรรมการบริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการบริษัท กรีนสปอต จำกัด
กรรมาธิการสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
ประธานมูลนิธินโยบายสาธารณะไทย
 
.................................................

 คำนำผู้เขียน
 

จากการรวบรวมองค์ความรู้เรื่องการจัดการวิกฤติ จากงานวิจัยทางวิชาการและจากกรณีศึกษาทางธุรกิจย้อนหลังไปกว่า 20 ปี ประกอบกับการระบาดของโควิด-19 ซึ่งสร้างวิกฤติทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศทั่วโลก ทำให้เกิดแรงบันดาลใจนำเสนอแนวคิดใหม่ในการฝ่าวิกฤติด้วย “โมเดล COVID” ผ่านหนังสือเล่มนี้

หนังสือเล่มนี้คงไม่สามารถทำสำเร็จได้หากปราศจากความช่วยเหลือของ ศุภวิทย์ ภาษิตนิรันดร์ (เซนเซเล็ก), อภิชาติ วิมลมงคลพร (อาจารย์คิง) ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณท่านทั้งสอง ที่ช่วยรวบรวม เรียบเรียง และหาตัวอย่างประกอบ

หวังว่าแนวคิดจากหนังสือเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์กับผู้อ่าน ในการนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อฝ่าวิกฤติไปได้อย่างงดงาม

“ท่ามกลางวิกฤติ ย่อมมีโอกาสเสมอ ถ้าใจสู้ไม่ยอมแพ้”
 

                                                          ดร.ทรงวุฒิ ดีจงกิจ

.................................................
 

 

 

สารบัญ

บทที่ 1 คลื่นวิกฤติ (The Crisis Wave)
บทที่ 2 เรียนรู้สู้คลื่น (Learning to Rid the Waves)
บทที่ 3 เข้าใจคลื่นวิกฤติ (C : Challenge (3U))
บทที่ 4 จะโต้คลื่นได้ ต้องอ่านคลื่นออก มองคลื่นเป็น (O : Overall Trigger & Communication (SAP)) 
บทที่ 5 เปลี่ยนคลื่นให้เป็นโอกาส (V : Value Enhance (9R))
บทที่ 6 โต้คลื่นด้วย FAS Technique (Implement Speedy (FAS Technique))
บทที่ 7 Delivery New Thing (TES Technique)
บทที่ 8 บทส่งท้าย The Crisis Management
 
หนังสือ Crisis Management การบริหารจัดการภาวะวิกฤติ เขียนโดย ดร.ทรงวุฒิ ดีจงกิจ ราคา 265 บาท สามารถหาซื้อได้ที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศหรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 02 418 2885
 

 

 

ดร.ทรงวุฒิ ดีจงกิจ

การศึกษา

- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, ดุษฎีบัณฑิต สาขาโลจิสติกส์
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรม
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

 
เป้าหมายในชีวิต

ถ่ายทอดสิ่งที่รู้ ทั้งด้านวิชาการและประสบการณ์ สู่สังคม

 

ประสบการณ์การทำงาน

ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาบริษัท กรีนสปอต จำกัด, อาจารย์สอนปริญญาโท สาขาโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยรังสิต, วิทยากรอิสระ

อดีต : โตโยต้ามอเตอร์เอเชียแปซิฟิก, โตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทย (โรงงานสำโรง, เกตเวย์, บ้านโพธิ์), บริษัท ในเครือ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, ธนาคารกสิกรไทย, บริษัท แอ็คเมน เฟอร์นิเจอร์ จำกัด
 

ช่องทางการติดต่อ

Songwut2737@gmail.com

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้