New
Best Seller

หนังสือ TRANSFORMER PLAYBOOK

คุณสมบัติสินค้า:

THE STEP-BY-STEP GUIDE FOR TRANSFORMING A NEW GROWTH COMPANY คู่มือทรานส์ฟอร์มธุรกิจสำหรับผู้ลงมือทำจริง

หมวดหมู่ : หนังสือ(Book)

Share

คำนำนักเขียน

เราต่างทราบดีอยู่แล้วว่า Digital Disruption และ COVID-19 ทำให้องค์กรต้องเร่งปรับตัวด้วย Digital Transformation อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาพบว่า องค์กรส่วนใหญ่หรือมากกว่า 70% กลับไม่ประสบความสำเร็จในทรานส์ฟอร์มธุรกิจ เนื่องจากไม่มี “แผนงาน” หรือ “วิธีการ” ที่ชัดเจนว่าจะสร้างการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพื่อรับมือกับความท้าทายครั้งใหม่นี้อย่างไร
 
หนังสือชุด Digital Transformation คือ Digital Strategy Framework ที่จะช่วยให้ “ผู้บริหาร” และ “เจ้าของธุรกิจ” มี “วิธีการ” หรือ “How To” เพื่อนำไปสู่การคิดแผนกลยุทธ์ธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยดิจิทัลที่เหมาะสมต่อไป
 
โดยหนังสือลำดับที่ 4 “Transformer Playbook” เล่มนี้ คือ คู่มือที่จะช่วย “Transformer” หรือ “ผู้ลงมือทำจริง” ทรานส์ฟอร์มธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้
 
หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย 10 เครื่องมือเวิร์กชอปในการลงมือทำจริงทีละก้าว พร้อมด้วย 15 กรณีศึกษาระดับโลกและของไทย และ 9 สิ่งที่ต้องรู้ในการทรานส์ฟอร์ม เพื่อช่วย “ผู้ลงมือทำจริง” ทรานส์ฟอร์มธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ

 

ธนพงศ์พรรณ ธัญญรัตตกุล
และ ดร.ณัฐพร วิรุฬหการุญ


................................................

สารบัญ

Introduction บทนำ
The Four Elements of The Playbook 4 ขั้นตอนในการทรานส์ฟอร์มธุรกิจ

- เริ่มต้น
- ประเมิน
- ออกแบบ
- สร้างความสำเร็จ

How to Read This Book วิธีการอ่านหนังสือนี้
Transformer Playbook in Action


- Workshop 1 : Transformer Map
- Workshop 2 : New Growth Engine
- Workshop 3 : Customer Experience
- Workshop 4 : Data-Driven Transformation
- Workshop 5 : Innovation for Transformation
- Workshop 6 : Transformation in Action
- Workshop 7 : Digital Maturity Assessment
- Workshop 8 : Digital Transformation Roadmap
- Workshop 9 : Digital Transformation Metrics
- Workshop 10 : Digital Transformation Canvas

Transformer Checklist
กรณีศึกษา

- KBank องค์กรต้นแบบการทรานส์ฟอร์มธุรกิจ ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและประเทศไทย
- ไทยรัฐ จาก “ไทยรัฐ” สู่  “ไทยรัฐออนไลน์” และ “Thairath Logistics”
- Starbucks จาก “The Third Place” สู่ “Digital Third Place”
- Michelin จากผู้ผลิตยางรถยนต์ชั้นนำของโลก สู่ผู้นำธุรกิจ Mobility ที่ขับเคลื่อนด้วย Data และ IoT
- Zara องค์กรต้นแบบการทรานส์ฟอร์มธุรกิจของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและประเทศไทย
- Citi Group องค์กรต้นแบบการทรานส์ฟอร์มธุรกิจของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและประเทศไทย
- Phillips จากผู้ผลิตหลอดไฟและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สู่ผู้นำเทคโนโลยีด้านสุขภาพ
- GE 150 ปีของ GE จากผู้ผลิตหลอดไฟ สู่บริษัทดิจิทัลสำหรับอุตสาหกรรมและผู้นำธุรกิจสุขภาพ พลังงาน และการบิน ในอนาคต
- CVS Health จากบริษัทประกันสู่ธุรกิจสุขภาพ
- กรณีศึกษาเพิ่มเติม : SCB, Forth, Sabuy, SCG, PTT, Flash

Tips & Tricks

- Digital Asset & Blockchain Transformation
- ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมกับการทรานส์ฟอร์มธุรกิจ
- Marketing Transformation
- IoT Transformation & Outcome Economy
- Innovation for Transformation
- ทางเลือกในการทรานส์ฟอร์ม
- AI Transformation
- Transformation of Family Business
- Smart City Transformation

 

................................................

 ตัวอย่างเนื้อหาบางส่วน


ที่มาของหนังสือ “Transformer Playbook” คู่มือทรานส์ฟอร์มธุรกิจสำหรับผู้ลงมือทำจริง

หนังสือลำดับที่ 1-3 ผมได้รับแรงบันดาลใจจากคำถามของ “ผู้บริหาร” “เจ้าของธุรกิจ” “ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทรานส์ฟอร์มองค์กร” “ผู้ก่อตั้งธุรกิจ” และ “Startup” ตลอดจนคำถามจากที่ผมได้มีโอกาสไปบรรยายหรือร่วมเสวนาตามองค์กร สถาบันการศึกษา สื่อและงานกิจกรรมต่าง ๆ ที่มักจะมีคำถามเหมือน ๆ กัน และผมก็ได้รับคำถามเหล่านี้บ่อย ๆ

Digital Disruption คืออะไร ?
และองค์กรต้องทำ ต้องปรับตัวอย่างไรบ้าง ?

จึงเป็นที่มาของหนังสือเล่มแรก Digital Transformation In Action “เปลี่ยนธุรกิจในยุคดิจิทัล” เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561

องค์กรที่ทรานส์ฟอร์มสำเร็จทำกันอย่างไร ?
มีกระบวนการเพื่อใช้เป็นโมเดลต้นแบบหรือตัวอย่างในการทรานส์ฟอร์มหรือไม่ ?

จึงเป็นที่มาของหนังสือเล่มที่สอง Digital Transformation Canvas “โมเดลทรานส์ฟอร์ธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตครั้งใหม่” เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2562

รู้/ได้ทำ Digital Transformation แต่ยังไม่เห็นผล ไม่ประสบความสำเร็จตามที่คิดไว้ตอนแรก หรือได้อ่านหนังสือทั้ง 2 เล่มแล้ว แต่ไม่ทราบว่าเมื่อนำไปทำจริงในองค์กรต้องทำอย่างไร ? มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง ?

จึงเป็นที่มาของหนังสือเล่มที่สาม Digital Transformation Compass “เข็มทิศทรานส์ฟอร์มธุรกิจ” เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564

หนังสือลำดับที่ 4 ของหนังสือชุด Digital Transformation
หนังสือเล่มนี้ ผมได้เขียนขึ้นจากแรงบันดาลใจ ในลักษณะเดียวกันครับ ด้วยคำถามที่ว่า…
แต่ละขั้นตอนการทรานส์ฟอร์มธุริกจ มีวิธีคิดและวิธีลงมือทำจริงอย่างไร ?
จะทำอย่างไรถึงจะคิดกลยุทธ์และแผนการดำเนินการเพื่อนำไปใช้จริงในองค์รได้ ?

จึงเป็นที่มาของหนังสือ “Transformer Playbook” เพื่อเป็นคู่มือที่ออกแบบมาสำหรับ “การใช้งานจริง” ของผู้ที่ “กำลังคิด” และ “กำลังทำ” เกี่ยวกับการทรานส์ฟอร์มธุรกิจ และเพื่อช่วยแนะแนวทางปฏิบัติในแต่ละขั้นตอน ซึ่งเป็นกระบวนการที่ครบวงจรในการลงมือทำจริงตั้งแต่เริ่มต้น ประเมิน ออกแบบ จนถึงการสร้างความสำเร็จ ประกอบด้วย 10 เครื่องมือเวิร์กชอป พร้อมด้วย 15 กรณีศึกษา และ 9 สิ่งที่ต้องรู้

ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะเป็น “ผู้ช่วย” สำหรับผู้อ่านทุกท่าน ในการสร้างความสำเร็จและการเติบโตครั้งใหม่ของทุกท่านด้วยครับ


Who Is This Book For ?
หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับใคร ?

หนังสือเล่มนี้เป็น “คู่มือทรานส์ฟอร์มธุรกิจ” สำหรับ “Transformer” หรือ “ผู้ลงมือทำจริง” เจ้าของธุรกิจ, ผู้ประกอบการ, ผู้บริหารระดับสูงในองค์กร, ผู้รับผิดชอบ ผู้ดำเนินการ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทรานส์ฟอร์มองค์กร ตลอดจนผู้ก่อตั้งธุรกิจและ Startup

 

 

 


พจ ธนพงศ์พรรณ ธัญญรัตตกุล

 

●  ผู้ก่อตั้งสถาบัน Digital Transformation Academy
●  ผู้เขียนหนังสือ Digital Transformation Compass เข็มทิศทรานส์ฟอร์มธุรกิจ จากหลักการและกระบวนการทำสู่การลงมือเปลี่ยนธุรกิจจริง
●  ผู้เขียนหนังสือ Digital Transformation Canvas โมเดลทรานส์ฟอร์มธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตครั้งใหม่
●  ผู้เขียนหนังสือ Digital Transformation in Action เปลี่ยนธุรกิจในยุคดิจิทัล Step by Step
●  ประสบการณ์โดยตรงในการเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับ Digital Transformation ให้กับธุรกิจขนาดใหญ่ SMEs และองค์กรภาครัฐ มากว่า 12 ปี
●  วิทยากรด้าน Digital Transformation ให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชน กว่า 200 องค์กร รวมถึงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสถาบันต่าง ๆ
●  อาจารย์วิชา Digital Innovation Startups สตาร์ตอัปนวัตกรรมดิจิตัล หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม (สหสาขาวิชา) บัณฑิตวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
●  อาจารย์วิชา Digital Marketing หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) BBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ช่องทางการติดต่อ : www.thanapongphan.com

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้