สำนักพิมพ์วิช พร้อมด้วยบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมถวายหนังสือธรรมให้กับวัดญาณเวศกวัน

423 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สำนักพิมพ์วิช พร้อมด้วยบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมถวายหนังสือธรรมให้กับวัดญาณเวศกวัน

สำนักพิมพ์วิช พร้อมด้วย บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมถวายหนังสือ ก้าวไปในบุญ และหนังสือทุกข์ให้เห็น สุขให้เป็น ผลงานธรรมโดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ ปยุตโต) จำนวน 9,000 เล่ม เพื่อการเผยแผ่ธรรมแก่สาธุชนต่อไป โดยมี พระครูธรรมรัต ธนัญชัย (เตชปญฺโญ) และ พระนิชนันท์ ชุติกาโร รับมอบ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วัดญาณเวศกวัน

Powered by MakeWebEasy.com