ถวายปัจจัยเพื่อเป็นอาจาริยบูชา ณ วัดญาณเวศกวัน

453 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ถวายปัจจัยเพื่อเป็นอาจาริยบูชา ณ วัดญาณเวศกวัน

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 คณะผู้บริหารของสำนักพิมพ์บุ๊คสไมล์ และสำนักพิมพ์วิช

ได้ร่วมถวายปัจจัยเพื่อเป็นอาจาริยบูชาในการจัดพิมพ์หนังสือ “ทุกข์ให้เห็น สุขให้เป็น”

ผลงานธรรมของ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ณ วัดญาณเวศกวัน

Powered by MakeWebEasy.com