SELF-PUBLISHING

บริการจัดทำหนังสือครบวงจร          หนังสือที่ดี ล้วนเกิดจากการมีต้นฉบับที่ดี รวมถึงการมีสำนวนการเขียนที่น่าอ่าน มีมุมมองในการถ่ายทอด และแง่มุมในการนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจ รวมถึงกระบวนการออกแบบจัดทำหนังสือและคุณภาพงานพิมพ์ ก็เป็นปัจจัยที่ช่วยให้หนังสือเล่มนั้นผลิตออกมาได้อย่างมีคุณภาพ

          Wish Books หรือ สำนักพิมพ์วิช เป็นบริษัทในเครือ บริษัท วิช กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด เราคือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตหนังสือในรูปแบบ Self-Publishing ที่ให้บริการจัดทำหนังสือตั้งแต่จุดเริ่มต้น คือเรื่องต้นฉบับ เรียบเรียงงานเขียน และสร้างสรรค์งานออกแบบหนังสืออย่างมืออาชีพ เพื่อสะท้อนตัวตนของผู้เขียนและสื่อสารเนื้อหาออกไปได้อย่างสมบูรณ์แบบ ตอบโจทย์ Self-Publishing หรือนักเขียนที่ต้องการมีผลงานหนังสือเป็นของตัวเองแบบครบวงจร

 


การทำต้นฉบับ

          เพราะต้นฉบับ คือ หัวใจหลักและเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของการทำหนังสือ Wish Books มีทีมบรรณาธิการที่ให้ความใส่ใจกับการทำต้นฉบับอย่างที่สุด สามารถให้คำปรึกษา อำนวยการจัดทำต้นฉบับ เรียบเรียง วางโครงสร้างเนื้อหา การใช้ภาษา และโดยเฉพาะการพิสูจน์อักษร ซึ่งถือได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญของงานเขียน เพราะทุกต้นฉบับมีคุณค่าทั้งกับผู้เขียนและผู้อ่าน ความถูกต้องจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราได้ให้ความสำคัญไว้ในอันดับต้นๆ ในการทำงาน 

การออกแบบ และจัดพิมพ์

          การออกแบบและจัดพิมพ์ เป็นอีกกระบวนการที่สำคัญของการผลิตหนังสือ Wish Books มีทีมงานออกแบบจัดหน้าหนังสือที่มากประสบการณ์ สามารถให้คำปรึกษาเรื่องการออกแบบ จัดหน้าหนังสือ ออกแบบปกและรูปเล่ม ให้สวยงามเหมาะสมกับเนื้อหาได้อย่างที่ Self Publishing ต้องการ รวมถึงบริการจัดพิมพ์หนังสือกับโรงพิมพ์ที่ได้มาตรฐาน ทำให้หนังสือถูกจัดพิมพ์และผลิตออกมาเป็นรูปเล่มสวยงามและมีคุณภาพ


-เรื่องผลิตหนังสือวางใจเรา-

Powered by MakeWebEasy.com